Zebranie Zarządu

Zapraszam na spotkanie Zarządu  i  Komisji Rewizyjnej TPMŻ w dniu 22.09.2017r./piątek/o godz.17 w siedzibie biblioteki.

W programie spotkania:
1/ plan działalności TPMŻ na lata 2017-2020.
W oparciu o przedłożone propozycje przygotujemy w/w plan.
Proszę o zastanowienie się nad formami działania i wskazówkami do planu.

2/ sprawy bieżące.

Prezes TPMŻ

Barbara Rzeczycka