Powstanie Styczniowe

Plak.-Powstanie 1863-0001

W Towarzystwie o Powstaniu Styczniowym

 

Spotkanie zorganizowane w 152 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, tragicznego zrywu wolnościowego Polaków, odbyło się w Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie. Genezę wybuchu Powstania i jego przebieg w zachodniej części Mazowsza przedstawił  badacz historii tego regionu – Bogdan Jagiełło.

Licznie przybyli zainteresowani tematem mogli usłyszeć jak doszło do wybuchu powstania, jak uczestnicy tego zrywu nie byli przygotowani do walki zbrojnej, bez dostatecznego uzbrojenia, bez doświadczenia, ale z ogromną determinacją i wolą walki, mogli zobaczyć ówczesny typowy mundur powstańczy i broń z tamtego okresu.

B. Jagiełło w swojej prelekcji zaprezentował opis i przebieg walk partyzanckich w okolicach dzisiejszego Żyrardowa, w puszczy bolimowskiej. Po prelekcji, w bogatej dyskusji podnoszono potrzebę popularyzowania wiedzy o Powstaniu, o warunkach w jakich walczono oraz jakie były skutki i efekty tego zbrojnego wysiłku narodu polskiego, aby pamięć o tych wydarzeniach nie zatarła się w świadomości kolejnych pokoleń.

/SN/

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA