Zbigniew Mikulski

   24 lipca br. odszedł od nas w wieku 88 lat Pan ZBIGNIEW MIKULSKI.

Zmarły był wieloletnim i zasłużonym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa. Przez wiele trudnych lat Pan Zbigniew Mikulski był aktywnym członkiem Zarządu Towarzystwa wspierając jego działalność swoją wiedzą i szerokim doświadczeniem oraz znajomością realiów naszego miasta, życia jego mieszkańców i aktualnych problemów funkcjonowania Żyrardowa. W dalszych latach był członkiem Komisji Rewizyjnej naszego Towarzystwa.

     Do końca swego życia był aktywnym członkiem Towarzystwa biorącym udział w działalności Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa. Takim Go będziemy pamiętać.

                                                   CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

    Ceremonia pogrzebowa Pana Zbigniewa Mikulskiego odbędzie się w sobotę 28 lipca br. w Żyrardowie. Msza św. w Kościele pw. Karola Boromeusza rozpocznie się o godz.12.00

Spotkanie z Panem Jakubem Lewickim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa zgodnie z art.7 Statutu podejmuje działania na rzecz ochrony dóbr kultury, obserwuje stan zabytków i podejmuje działania w celu utrzymania ich w należytym stanie / jako społeczny opiekun zabytków/. Współpracuje również z państwową służbą konserwatorską w sprawie zapisów w rejestrze zabytków i w kategorii obiektów objętych gminną ewidencją. Czytaj dalej Spotkanie z Panem Jakubem Lewickim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków