Nasza historia zachowana w pamięci

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa serdecznie zaprasza na wykład na temat „ Konspiracyjne organizacje niepodległościowe działające w Żyrardowie w latach 1945-1953” w dniu 19.03.2018r. o godz. 16 tej w siedzibie biblioteki przy ul. Mostowej 1.

O tych niezwykle ciekawych i nieznanych powszechnie fragmentach naszej historii opowie Pan Daniel Siemiński. Absolwent Instytutów Historii i Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, od 2016 roku doktorant historii na tej uczelni. Uczestnik 15 konferencji naukowych na terenie całego kraju, gdzie poruszał problematykę związaną z Żyrardowem. Jego zainteresowania badawcze to przede wszystkim historia Mazowsza Zachodniego.

Temat wykładu związany jest z życiem politycznym i społecznym mieszkańców Żyrardowa w latach po II wojnie światowej. Prelegent przedstawi charakterystykę sześciu konspiracyjnych organizacji działających na terenie naszego miasta, wyłącznie w oparciu o materiały źródłowe. To jedyna okazja, aby zapoznać się z tymi fragmentami naszych dziejów.

Serdecznie zapraszamy.

Barbara Rzeczycka

Prezes TPMŻ

Spotkanie z Panem Jakubem Lewickim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa zgodnie z art.7 Statutu podejmuje działania na rzecz ochrony dóbr kultury, obserwuje stan zabytków i podejmuje działania w celu utrzymania ich w należytym stanie / jako społeczny opiekun zabytków/. Współpracuje również z państwową służbą konserwatorską w sprawie zapisów w rejestrze zabytków i w kategorii obiektów objętych gminną ewidencją. Czytaj dalej Spotkanie z Panem Jakubem Lewickim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków