Zebranie Zarządu

Witam Państwa

Zapraszam Państwa na zebranie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa  w poniedziałek 15 maja  br. o godz. 17.00 w siedzibie Towarzystwa – w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej przy ul. Mostowej.

Proponuję następujący porządek zebrania :

1.przyjęcie porządku spotkania

2.przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu w dniu 3 kwietnia br.  

Czytaj dalej Zebranie Zarządu

Nasi bohaterowie

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MIASTA ŻYRARDOWA ZAPRASZA

       Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa w ramach obchodów Roku Józefa Piłsudskiego, uprzejmie zaprasza na spotkanie z Bogdanem Jagiełło zatytułowane: „Józef Piłsudski – czyli Wielki Człowiek w Polsce”, które odbędzie się

dnia 16 maja /wtorek /o godz.17.00 w siedzibie TPMŻ w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żyrardowie przy ul. Mostowej 1.

Mało znane lub nie znane fakty z działalności Marszałka, publikacje na Jego temat, kulisy niektórych zdarzeń na spotkaniu przedstawi, ogólnie znany i ceniony historyk regionalny, nauczyciel, publicysta i znawca naszej historii powszechnej.

 Serdecznie zapraszamy.

Stanisław Niewiadomski

prezes

Towarzystwa Przyjaciół Żyrardowa 

 

 

Zaproszenie

Zapraszam serdecznie na koncert Majówka z Żyrardowską Orkiestrą Akordeonową organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa – w naszej pięknej, odrestaurowanej Resursie.
 
Będzie to pierwszy publiczny koncert takiej orkiestry w naszym regionie, jednym słowem premiera.
Orkiestra ta powstała na bazie  istniejącego w Żyrardowie od 2011 r. Klubu „Muzykus” skupiającego ok.90 pasjonatów, osób uprawiających muzykowanie od pokoleń. Jest to druga, obok Żyrardowskiej Orkiestry Ulicznej –  stworzona przez inicjatora „Muzykusa”  i pasjonata muzyki Tadeusza Kurana /członka Zarządu TPMŻ/,  orkiestra mająca wzbogacić i urozmaicić ofertę kulturalną naszego Miasta.
W programie naszego koncertu – utwory znane i lubiane z różnych stron świata.
 
Koncert odbędzie się 5 maja br. o godz. 18.00    
/zaproszenie wg załączonych plakatów/      
Wstęp oczywiście wolny, ale liczba miejsc ograniczona.
 
                                                                                             Stanisław Niewiadomski
                                                                                                               prezes
                                                                                              w imieniu Zarządu TPMŻ

Nasza historia – dla zachowania w pamięci

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MIASTA ŻYRARDOWA ZAPRASZA

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowauprzejmiezapraszana spotkanie poświęcone historii naszego miasta. Aby zachować w pamięci dzieje Powstania Listopadowego w okolicach Rudy Guzowskiej – dnia 28 marca 2017r./wtorek /ogodz.17.00/wsiedzibieTPMŻwMiejskiej i Powiatowej BibliotecePublicznejwŻyrardowie przyul. Mostowej1. odbędzie się z bogatą oprawą wizualną, prelekcja Macieja Kucharskiego, pasjonata historii, regionalisty, autora opracowań historycznych na temat dziejów Mazowsza Zachodniego.

Serdecznie zapraszamy.

Stanisław Niewiadomski

Prezes

Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa

Nasi Bohaterowie

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MIASTA ŻYRARDOWA ZAPRASZA

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa uprzejmie zaprasza na kolejne spotkanie poświęcone tym razem ppłk Aleksandrowi Klotzowi, urodzonemu w Żyrardowie późniejszemu adiutantowi w sztabie gen. D. Konarzewskiego w czasie wojny z bolszewikami, uczestnikowi delegacji rozejmowej w Mińsku i Rydze, kierownikowi polskiego wywiadu na Łotwie nakierowanego na ZSRR, który następnie był m.in. starostą lwowskim , a po wojnie zagrożony aresztowaniem przez NKWD,  zbiegł na Zachód do Wielkiej Brytanii, a potem wyemigrował do Australii.

Spotkanie odbędzie się 31 stycznia 2017r. /wtorek / o godz. 17.00 w siedzibie TPMŻ w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żyrardowie przy ul. Mostowej 1.

Jak burzliwe były koleje życia ppłk Aleksandra Klotza , jak dynamiczna i obfitująca w sensacyjne wprost zawirowania była Jego kariera zawodowa w czasie obu wojen oraz w czasie powojennym – przedstawi Czesław Piotrowski.

Serdecznie zapraszamy.

                                                                                              Stanisław Niewiadomski

                                                                                                   Prezes

                                   Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa

Pomnik Filipa de Girarda

Witam Państwa

Zapewne już wszyscy członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa wiedzą i widzieli pobudowany w Żyrardowie i odsłonięty pomnik znakomitego francuskiego wynalazcy – Filipa de Girarda, posadowiony w centrum miasta, przed naszą wspaniałą Resursą.

FG pomnik po otwarciu

Sądzę, że wszyscy mamy powód do satysfakcji z tego powodu. I tak już pozostanie.  Czytaj dalej Pomnik Filipa de Girarda

Nasi Bohaterowie

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MIASTA ŻYRARDOWA ZAPRASZA

       Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa uprzejmie zaprasza na spotkanie poświęcone kolejnemu bohaterskiemu żołnierzowi AK, żyrardowskiego Ośrodka AK „Żaba” – Janowi Siwierskiemu pseudonim „Iglicz”, które odbędzie się dnia 29 listopada 2016r. /wtorek / o godz. 17.00 w siedzibie TPMŻ w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żyrardowie przy ul. Mostowej 1.

              Kim był Jan Siwierski,  jakie były koleje Jego życia i działania w czasie wojny, a także losy powojenne – w 36 rocznicę śmierci – przedstawi Jego syn Piotr Siwierski, który jest także autorem opracowania gromadzącego wspomnienia i zebraną dokumentację o swoim ojcu w wydaniu książkowym pt. „Ściegi historii”.

       Serdecznie zapraszamy.

                                                                                       Stanisław Niewiadomski

                                                                                                  Prezes

                                                                   Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa