Nasi Bohaterowie

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MIASTA ŻYRARDOWA ZAPRASZA

       Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa uprzejmie zaprasza na spotkanie poświęcone kolejnemu bohaterskiemu żołnierzowi AK, żyrardowskiego Ośrodka AK „Żaba” – Janowi Siwierskiemu pseudonim „Iglicz”, które odbędzie się dnia 29 listopada 2016r. /wtorek / o godz. 17.00 w siedzibie TPMŻ w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żyrardowie przy ul. Mostowej 1.

              Kim był Jan Siwierski,  jakie były koleje Jego życia i działania w czasie wojny, a także losy powojenne – w 36 rocznicę śmierci – przedstawi Jego syn Piotr Siwierski, który jest także autorem opracowania gromadzącego wspomnienia i zebraną dokumentację o swoim ojcu w wydaniu książkowym pt. „Ściegi historii”.

       Serdecznie zapraszamy.

                                                                                       Stanisław Niewiadomski

                                                                                                  Prezes

                                                                   Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa

Kmdr Jerzy Koziarski

W dniu 8 lipca 2016 r. po długiej chorobie odszedł z naszego grona

kmdr Jerzy Koziarski – Honorowy Obywatel Miasta Żyrardowa.

Kmdr Jerzy Koziarski urodził się 7 sierpnia 1929 roku, w żyrardowskiej rodzinie robotniczej. W Żyrardowie ukończył szkołę Powszechną im. Stanisława Staszica i Gimnazjum Ogólnokształcące im. Stefana  Żeromskiego. Jesienią 1947 roku przerwał naukę w liceum i zaciągnął się do Marynarki Wojennej.

Nosząc marynarski mundur uzupełnił wykształcenie średnie, posiadł kwalifikacje uprawniające do zajmowania oficerskich stanowisk morskich oraz pełnienia funkcji dziennikarskich, zdobył także uniwersytecki dyplom magistra historii. Prze blisko 3 lata wchodził w skład załogi okrętu hydrograficznego ORP ,,ŻURAW”. Drogą kolejnych awansów osiągnął stopień komandora. W roku 1990, po 43 latach służby, przeszedł w stan spoczynku. Czytaj dalej

Bohaterowie naszych ulic

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MIASTA ŻYRARDOWA ZAPRASZA

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa uprzejmie zaprasza na spotkanie poświęcone kolejnemu patronowi ulicy w Żyrardowie – IRENIE PRZYBYSZ, które odbędzie się dnia 

6 września 2016r./wtorek /o  godz.17.00  

w siedzibie TPMŻ  w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żyrardowie  przy           ul. Mostowej 1.

        Informacje i wspomnienia o Irenie Przybysz,  przedstawią: siostra – Halina Rundsztuk i siostrzenica – Renata Pleban.

        Kim była, jakie były koleje Jej życia i działania – Ireny Przybysz, o której na ogół mało wiemy, a której nazwę nosi od lat  jedna z ulic przy Osiedlu Wschód,  mogą poznać mieszkańcy Żyrardowa, zawłaszcza Osiedla i mieszkańcy tej dzielnicy i ulicy mającej taką Patronkę.

                                        Serdecznie zapraszamy.

Stanisław Niewiadomski

                                                            Prezes
Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa w roku Filipa de Girarda i w 100 lecie nadania praw miejskich

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa podsumowało swoją działalność w roku 2015, pierwszym roku drugiego 50-lecia istnienia TPMŻ. 6 czerwca br. członkowie Towarzystwa w czasie dorocznego Walnego Zebrania Członków zapoznali się z dokonaniami, które charakteryzowały się znaczną dynamiką i zauważalnym wzrostem aktywności w życiu społecznym miasta.

DSC00717_1 DSC00746_1 DSC00753_1 DSC00743_1 DSC00729_1 DSC00723_1

Czytaj dalej

WŁODZIMIERZ ŚLIWIŃSKI PRZEKAZAŁ T P M Ż NAGRODĘ STOWARZYSZENIA FILMOWCÓW POLSKICH

 

Żyrardów ma wielu obywateli, którzy w swoim życiu – z racji osobistych osiągnięć zawodowych lub społecznych –zdobyli znaczącą pozycję w różnych dziedzinach nauki, kultury i polityki. Jedną z takich osób jest niewątpliwie Włodzimierz Śliwiński, któremu Rada Miasta Żyrardowa w 2008 r. nadała zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Miasta Żyrardowa. Czytaj dalej

Walne Zebranie Członków TPMŻ w 2015 r.

15 czerwca 2015 roku o godz. 16,00 w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Mostowej 1, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa. W zebraniu udział wzięło 18 członków posiadających prawo głosu w WZC.                          Przybyłych na walne zebranie powitał Prezes TPMŻ Stanisław Niewiadomski. Zgodnie z planem wybrano prezydium WZC oraz komisję mandatową, następnie członkowie zatwierdzili porządek obrad walnego zgromadzenia. Czytaj dalej

Od wojny manewrowej – do wojny gazowej

 

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa w dniu 23 października zorganizowało – w Muzeum Mazowsza Zachodniego – spotkanie pod tytułem

Od wojny manewrowej – do wojny gazowej: w stulecie Bitwy nad Rawką w czasie I wojny światowej

 

Wprowadzenie wygłosił  Bogdan Jagiełło – historyk, badacz historii Mazowsza Zachodniego, wieloletni wykładowca, współautor podręczników i słowników szkolnych.

Referat pt. Walki pozycyjne nad Rawką styczeń–lipiec 1915 r. zaprezentował  Maciej Kucharski – historyk regionalny, autor monografii Gmina Puszcza Mariańska i jej okolice podczas I wojny światowej.P

Zdjęcia ze spotkania

 aut. zdj. BB