Zebranie Zarządu TPMŻ

Witam Państwa

Zapraszam Państwa na zebranie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa, zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, w poniedziałek 3 kwietnia 2017 r . o godz. 17.00 w siedzibie Towarzystwa – w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej przy ul. Mostowej.

Czytaj dalej

Nasza historia – dla zachowania w pamięci

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MIASTA ŻYRARDOWA ZAPRASZA

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowauprzejmiezapraszana spotkanie poświęcone historii naszego miasta. Aby zachować w pamięci dzieje Powstania Listopadowego w okolicach Rudy Guzowskiej – dnia 28 marca 2017r./wtorek /ogodz.17.00/wsiedzibieTPMŻwMiejskiej i Powiatowej BibliotecePublicznejwŻyrardowie przyul. Mostowej1. odbędzie się z bogatą oprawą wizualną, prelekcja Macieja Kucharskiego, pasjonata historii, regionalisty, autora opracowań historycznych na temat dziejów Mazowsza Zachodniego.

Serdecznie zapraszamy.

Stanisław Niewiadomski

Prezes

Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa

Zebranie Zarządu TPMŻ

Witam Państwa

Zapraszam Państwa na zebranie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa, zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, w poniedziałek 6 marca 2017 r . o godz. 17.00 w siedzibie Towarzystwa – w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej przy ul. Mostowej.

Czytaj dalej

Nasi Bohaterowie

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MIASTA ŻYRARDOWA ZAPRASZA

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa uprzejmie zaprasza na kolejne spotkanie poświęcone tym razem ppłk Aleksandrowi Klotzowi, urodzonemu w Żyrardowie późniejszemu adiutantowi w sztabie gen. D. Konarzewskiego w czasie wojny z bolszewikami, uczestnikowi delegacji rozejmowej w Mińsku i Rydze, kierownikowi polskiego wywiadu na Łotwie nakierowanego na ZSRR, który następnie był m.in. starostą lwowskim , a po wojnie zagrożony aresztowaniem przez NKWD,  zbiegł na Zachód do Wielkiej Brytanii, a potem wyemigrował do Australii.

Spotkanie odbędzie się 31 stycznia 2017r. /wtorek / o godz. 17.00 w siedzibie TPMŻ w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żyrardowie przy ul. Mostowej 1.

Jak burzliwe były koleje życia ppłk Aleksandra Klotza , jak dynamiczna i obfitująca w sensacyjne wprost zawirowania była Jego kariera zawodowa w czasie obu wojen oraz w czasie powojennym – przedstawi Czesław Piotrowski.

Serdecznie zapraszamy.

                                                                                              Stanisław Niewiadomski

                                                                                                   Prezes

                                   Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa

Pomnik Filipa de Girarda

Witam Państwa

Zapewne już wszyscy członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa wiedzą i widzieli pobudowany w Żyrardowie i odsłonięty pomnik znakomitego francuskiego wynalazcy – Filipa de Girarda, posadowiony w centrum miasta, przed naszą wspaniałą Resursą.

FG pomnik po otwarciu

Sądzę, że wszyscy mamy powód do satysfakcji z tego powodu. I tak już pozostanie.  Czytaj dalej

Nasi Bohaterowie

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MIASTA ŻYRARDOWA ZAPRASZA

       Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa uprzejmie zaprasza na spotkanie poświęcone kolejnemu bohaterskiemu żołnierzowi AK, żyrardowskiego Ośrodka AK „Żaba” – Janowi Siwierskiemu pseudonim „Iglicz”, które odbędzie się dnia 29 listopada 2016r. /wtorek / o godz. 17.00 w siedzibie TPMŻ w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żyrardowie przy ul. Mostowej 1.

              Kim był Jan Siwierski,  jakie były koleje Jego życia i działania w czasie wojny, a także losy powojenne – w 36 rocznicę śmierci – przedstawi Jego syn Piotr Siwierski, który jest także autorem opracowania gromadzącego wspomnienia i zebraną dokumentację o swoim ojcu w wydaniu książkowym pt. „Ściegi historii”.

       Serdecznie zapraszamy.

                                                                                       Stanisław Niewiadomski

                                                                                                  Prezes

                                                                   Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa

Bohaterowie naszych ulic

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MIASTA ŻYRARDOWA ZAPRASZA

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa uprzejmie zaprasza na spotkanie poświęcone kolejnemu patronowi ulicy w Żyrardowie – IRENIE PRZYBYSZ, które odbędzie się dnia 

6 września 2016r./wtorek /o  godz.17.00  

w siedzibie TPMŻ  w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żyrardowie  przy           ul. Mostowej 1.

        Informacje i wspomnienia o Irenie Przybysz,  przedstawią: siostra – Halina Rundsztuk i siostrzenica – Renata Pleban.

        Kim była, jakie były koleje Jej życia i działania – Ireny Przybysz, o której na ogół mało wiemy, a której nazwę nosi od lat  jedna z ulic przy Osiedlu Wschód,  mogą poznać mieszkańcy Żyrardowa, zawłaszcza Osiedla i mieszkańcy tej dzielnicy i ulicy mającej taką Patronkę.

                                        Serdecznie zapraszamy.

Stanisław Niewiadomski

                                                            Prezes
Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa

Kmdr Jerzy Koziarski

W dniu 8 lipca 2016 r. po długiej chorobie odszedł z naszego grona

kmdr Jerzy Koziarski – Honorowy Obywatel Miasta Żyrardowa.

Kmdr Jerzy Koziarski urodził się 7 sierpnia 1929 roku, w żyrardowskiej rodzinie robotniczej. W Żyrardowie ukończył szkołę Powszechną im. Stanisława Staszica i Gimnazjum Ogólnokształcące im. Stefana  Żeromskiego. Jesienią 1947 roku przerwał naukę w liceum i zaciągnął się do Marynarki Wojennej.

Nosząc marynarski mundur uzupełnił wykształcenie średnie, posiadł kwalifikacje uprawniające do zajmowania oficerskich stanowisk morskich oraz pełnienia funkcji dziennikarskich, zdobył także uniwersytecki dyplom magistra historii. Prze blisko 3 lata wchodził w skład załogi okrętu hydrograficznego ORP ,,ŻURAW”. Drogą kolejnych awansów osiągnął stopień komandora. W roku 1990, po 43 latach służby, przeszedł w stan spoczynku.

Jerzy_Koziarski

Czytaj dalej

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa w roku Filipa de Girarda i w 100 lecie nadania praw miejskich

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa podsumowało swoją działalność w roku 2015, pierwszym roku drugiego 50-lecia istnienia TPMŻ. 6 czerwca br. członkowie Towarzystwa w czasie dorocznego Walnego Zebrania Członków zapoznali się z dokonaniami, które charakteryzowały się znaczną dynamiką i zauważalnym wzrostem aktywności w życiu społecznym miasta.

DSC00717_1 DSC00746_1 DSC00753_1 DSC00743_1 DSC00729_1 DSC00723_1

Czytaj dalej