1% podatku

BĄDŹ PRZYJACIELEM ŻYRARDOWA!

Zwracamy się z prośbą o przekazywanie na rzecz TPMŻ 1% podatku dochodowego. Zapewniamy, że pozyskane kwoty w całości  przeznaczamy na realizację celów statutowych.

Nasze cele:
 1. Podejmowanie inicjatyw i współdziałania w akcjach służących zachowaniu dorobku pokoleń i rozwojowi miasta.
 2. Poznawanie, gromadzenie i popularyzacja materiałów dotyczących przeszłości dziejowej, życia współczesnego i przyszłości Żyrardowa.
 3. Popularyzacja sylwetek ludzi wybitnych, znanych i zasłużonych dla miasta.
 4. Ochrona dóbr kultury i tradycji.
 5. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 6. Stymulacja, rozwijanie i obrona wszelkich inicjatyw wyzwalających aktywność społeczności lokalnej.
 7. Promocja działań na rzecz poprawy warunków i standardów służby zdrowia i opieki społecznej.
 8. Działania w sferze nauki, oświaty i wychowania.
 9. Upowszechnianie i ochrona praw obywatelskich.
 10. Utrzymywanie łączności z ludźmi pochodzącymi z Żyrardowa, a mieszkającymi poza jego terenem.
 11. Szerzenie idei służby społecznej na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

(Statut TPMŻ, art. 6)

..
Jeśli chcesz poprzeć nasze działania, to w odpowiedniej rubryce rocznego zeznania podatkowego, wpisz nazwę Towarzystwa oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
.
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa
KRS: 0000 22 96 98
ul. Mostowa 1, 96-300 Żyrardów
.
.
Będziemy wdzięczni za wszystkie wpłaty.
.
.