Zarząd

KADENCJA 2017-2020

Barbara Rzeczycka (Prezes)

Hanna Fibich (Wiceprezes)

Stanisław Gerard Nalej (Wiceprezes)

Piotr Siwierski(Skarbnik)

Czesław Piotrowski (Sekretarz)

Stanisław Niewiadomski

Marcin Rosiński

Bogusław Marek Nietrzebka

Zdzisław Kazimierz Wilk

 

KADENCJA 2014-2017

Stanisław Niewiadomski (prezes)

Stanisław Gerard Nalej (wiceprezes)

Bogusław Marek Nietrzebka (wiceprezes)

Jerzy Andrzej Kwaczyński (skarbnik)

Zdzisław Kazimierz Wilk (sekretarz)

Teresa Jadwiga Borecka-Radomska (członek zarządu)

Ewa Małgorzata Grzesiak (członek zarządu)

Tadeusz Zygmunt Kuran (członek zarządu)

Jadwiga Teresa Nowakowska (członek zarządu)

T

Kontakt:  zarzad@tpmz.pl

T