Włodzimierz Sliwiński

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa-0001

Włodzimierz Śliwiński w Żyrardowie na spotkaniu w Towarzystwie

Każda społeczność posiada swoich ciekawych ludzi.Nasze miasto również ma wielu takich obywateli, którzy w swoim życiu z racji swoich osobistych osiągnięć zawodowych lub społecznych zdobyli znaczącą pozycję w różnych dziedzinach nauki, medycyny, kultury czy polityki, pozycję zasługującą na powszechny szacunek i uznanie.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa uznał, że właśnie Towarzystwo powinno wiedzę o takich ludziach i ich sylwetki upubliczniać i upowszechniać wśród   naszych mieszkańców. Uzasadnione jest to tym bardziej, że charakteryzuje tych ludzi przywiązanie do Żyrardowa, wiąże się ze wspomnieniami z dawnych lat spędzonych w naszym mieście, z możliwością poznania ich myśli i pomysłów dotyczących różnych dziedzin obecnego życia naszego miasta.

Z kolei powszechna świadomość niedostatku miejsc pracy i potrzeby szukania sposobów na tworzenie warunków dla ich powstawania jest przedmiotem troski w wielu środowiskach naszego miasta.

W sprawie jednego z takich pomysłów skontaktował się z Towarzystwem Pan Włodzimierz Śliwiński, któremu Rada Miasta Żyrardowa w 2008 r. nadała zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Miasta Żyrardowa,

Przez wiele lat był znakomitym i cenionym dyrektorem d/s produkcji wielu głośnych i lubianych filmów fabularnych w Zespole Filmowym „TOR”. Kierował produkcją takich ponadczasowych filmów takich jak „Westerplatte”, „Małżeństwo z rozsądku”, ”Odwiedziny o zmierzchu”, ”Dziś w nocy umrze miasto”, ”Popioły”, ”Wolne miasto”, ”Pan Anatol szuka miliona”, ”Nikodem Dyzma” ,”Podhale w ogniu” i wielu innych. Najczęściej współpracował ze Stanisławem Różewiczem i Janem Rybkowskim, którzy z uznaniem i szacunkiem wspominali dobrą organizację na planie filmowym przy kręceniu kolejnych ambitnych i wartościowych dzieł kinematografii polskiej. Współdziałał również z innymi wybitnymi reżyserami i twórcami klasyki naszej kinematografii, w tym z Andrzejem Wajdą, Leonardem Buczkowskim, Krzysztofem Zanussim, Stanisławem Bareją czy Krzysztofem Kieślowskim.

Swoją życiową przygodę z filmem Włodzimierz Śliwiński kontynuował w dalszych latach przy produkcji filmów telewizyjnych, m.in. w Wytwórni Telewizyjnej „Poltel”, w działalności Stowarzyszenia Filmowców Polskich, przy współtworzeniu Polskiej Akademii Filmowej.

W ostatnich latach swojego aktywnego życia, a trzeba zauważyć, że nasz Honorowy Obywatel Żyrardowa dysponuje nr peselu z datą 1925 r., zaangażował się wraz z innymi członkami Światowego Związku Żołnierzy AK w pielęgnowanie pamięci o walce żołnierzy Armii Krajowej, z którymi wspólnie walczyli przeciwko okupacji hitlerowskiej. W wyniku tego zaangażowania w centralnym miejscu naszego cmentarza stanął krzyż z symbolami Polski Walczącej, w kościele MB Pocieszenia umieszczono tablicę Orła Białego z symbolami PW, a w lesie radziejowskim koło gajówki przy CMK powstał pomnik upamiętniający miejsce koncentracji żołnierzy podziemia okolic Żyrardowa mającej na celu pójście z pomocą walczącej Warszawie po wybuchu Powstania.

Powyższa informacja zapewne wielu czytelnikom przybliży osobę Włodzimierza Śliwińskiego, żyrardowianina mieszkającego obecnie w Warszawie, który nadal żywo i na bieżąco obserwuje życie naszego miasta.

Dlatego Towarzystwo zorganizowało spotkanie rozpoczynające cykl spotkań z ciekawymi ludźmi naszego miasta, aby usłyszeć jakie obserwacje, a i propozycje ma Pan. Wł. Śliwiński w odniesieniu do aktualnych spraw i potrzeb naszego Żyrardowa.

W trakcie wypowiedzi gość spotkania Towarzystwa wspomniał krótko o ostatnich swoich kontaktach z Żyrardowem i zaznaczył, że na spotkaniu nie chciałby mówić o swoich dokonaniach w kinematografii odsyłając w tych sprawach słuchaczy do książki swojego autorstwa, o charakterze biograficznym pt. ”Dni i lata” zawierającej wspomnienia autora o swojej przygodzie z filmem, ze światem widzianym zza kamery, przedstawiającej codzienność pracy na planie i trudną drogę absolwenta Szkoły Głównej Handlowej do tego świata, a rozpoczynającej się w Wytwórni Filmowej w Łodzi. Autor przekazał egzemplarz swojej książki z dedykacją dla Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa oraz płytę z nagranym swoim wywiadem dla Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Ten bagaż doświadczeń i dogłębna znajomość realiów produkcji filmowej, a jednocześnie walory położenia i warunki Żyrardowa i okolicznych Radziejowic, według Pana Śliwińskiego, jednoznacznie predystynują te miejsca na lokalizację wytwórni filmowej. Stworzyłoby to wiele miejsc pracy dla mieszkańców Żyrardowa i szerokich okolic. Nasz gość przedstawił podjęte działania dla pozyskania wsparcia do realizacji tej idei. Mówił m.in.o rozmowach w tej sprawie z Panem Andrzejem Wajdą i próbach spotkania z Panem Prezydentem. Uważa, że powstanie wytwórni filmowej w Żyrardowie nadal jest możliwe.

W dalszej części spotkania Pan Śliwiński mówił m.in. o perspektywach przyszłego rozwoju Żyrardowa, o potrzebie dbania o obiekty zabytkowej osady mieszkaniowej miasta i warunkach zamieszkiwania w tych obiektach, o zamianach ostatnich kilkunastu lat zachodzących w naszym mieście.

W bogatej i ciekawej dyskusji uczestnicy spotkania podjęli tematy omawiane przez Pana Włodzimierza Śliwińskiego przedstawiając swoje oceny, poglądy lub prezentując własne propozycje. Gościowi wręczono książkę „Powroty na łowiska wspomnień. Zapamiętane z dzieciństwa” autorstwa Jerzego Koziarskiego /również Honorowego Obywatela Żyrardowa i Honorowego Członka Towarzystwa/.

Stanisław Niewiadomski

prezes Towarzystwa

Wł.Śliw.spotk.2 Wł.Śliw.spotk.4 Wł.Śliw.spotk.zdj. Wł.Śliw.w TPMZ,zdj.