Nasza Historia Zapisana w Pamięci

 

 

 

 

 

Na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa odbyło się spotkanie z cyklu „Nasza historia zapisana w pamięci” w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie ul. Mostowa 1 w dniu 20.10.2022 r.. Gościem i prelegentem był Maciej Kucharski autor wydanej w styczniu 2022 r. książki pt. ” PUSZCZA MARIAŃSKA I JEJ OKOLICE W LATACH 1939-1945 na tle politycznych i militarnych wydarzeń II wojny światowej w Polsce i na świecie”. 

Maciej Kucharski to historyk , pasjonat i badacz dziejów najbliższych nam okolic. Autor przedstawił najnowsze swoje wydawnictwo, któremu poświęcił blisko 10 lat żmudnych dociekań, poszukiwań i spotkań ze świadkami tych wydarzeń.