Konwersatorium Wiedzy o Historii i Zabytkach Żyrardowa

Konwersatorium wiedzy o historii i zabytkach Żyrardowa

Towarzystwo od lat uczestniczy lub jest współorganizatorem corocznych,  kwietniowych obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Jest to stały temat dyskusji w czasie organizowanych konwersatoriów. 18 kwietnia 2012 r. również odbyło się takie spotkanie.

A w Żyrardowie wiele się dzieje, opracowuje się programy ogólno miejskie dotyczące planowanych działań rewitalizacyjnych, obserwuje się i obejmuje opieką obiekty zasługujące na ochronę, w miarę pozyskiwanych środków podejmuje się działania zabezpieczające, omawiana jest i oceniana działalność inwestorów prywatnych podejmujących się rewitalizowania poszczególnych obiektów.

Zabytkowy charakter wielu istniejących obiektów w naszym mieście był podziwiany i podkreślany przez wiceministra Ministerstwa Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego, który odwiedził Żyrardów jesienią 2010 roku. „Żyrardów to piękne miasto, o wyjątkowej architekturze wspaniale dopełnianej przez  bogatą zieleń” – powiedział Minister                      O. Dziekoński, który jest architektem i urbanistą zawodowo specjalizującym się w problematyce gospodarki przestrzennej, a który jest prawnukiem Józefa Piusa Dziekońskiego autora projektu naszego pięknego kościoła MBP.

Spotkania te i bogate dyskusje dotyczące naszych zabytków gromadzą wielu zainteresowanych  i odbywają się z udziałem władz samorządowych powiatu i miasta.

/SN/

dysk.zab.12 Spotk.Tow. Zabytki.12