Publikacje

Ważnym narzędziem popularyzowania historii Żyrardowa – poza organizowanymi spotkaniami merytorycznymi i sesjami popularno-naukowymi – są wydane przez TPMŻ publikacje. I choć większość z nich powstała w latach 80. XX w., dla wielu osób do dziś stanowią nieocenione źródło wiedzy.

Książki oznaczone jako dostępne można nabyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Mostowej 1 w Żyrardowie i w Muzeum Mazowsza Zachodniego przy ul. Dittricha 1 w Żyrardowie.


Piotr Zaborny:  Żyrardów od osady fabrycznej do miasta powiatowego (w stulecie nadania praw miejskich). / Wybór i opracowanie Piotr Zaborny. Książka wydana ze środków uzyskanych jako 1% podatku dla OPP;  Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa,  2016.

Dostępna

Adamowicz, Maria: Ubiór mieszkańców Żyrardowa na przełomie XIX i XX wieku: materiały do badań etnograficznych / Maria Adamowicz; Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa, 1981.

Dostępna

Dołęga Szczepański, Jan: Miasteczko w kolorze niebieskim / Jan Dołęga Szczepański; wstęp Andrzej Stawarz; Towarzystwo Krajobrazu Kulturowego „Topos” przy współpracy Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta, Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa, 1990.

Dostępna

Froehlich, Joanna: Z minionych dni Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Żyrardowie: (wspomnienia z lat wojny i okupacji) / Joanna Froehlich; [wstęp Janina Kaźmierska]; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta. Stacja Naukowa w Żyrardowie, Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Koło w Żyrardowie, 1988.

Dostępna

Góralski, Andrzej: Urzędnicy i kadra techniczna Zakładów Żyrardowskich w latach 1885 – 1914 / Andrzej Góralski; Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa, 1982.

Dostępna

Góralski, Andrzej: Cudzoziemcy w Żyrardowie na przełomie XIX i XX wieku / Andrzej Góralski; Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa; Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Skierniewicach z siedzibą w Żyrardowie, 1980.

T

Heidrich, Edmund: Wspomnienia sentymentalne / Edmund Heidrich; [wprowadzenie i opracowanie red. Andrzej Stawarz]; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta. Stacja Naukowa w Żyrardowie, Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa, 1986. Źródła do Dziejów Żyrardowa i Regionu.

Dostępna

Hulka-Laskowski, Paweł: Księżyc nad Cieszynem: (wspomnienia z lat niewoli i dni wyzwolenia) / Paweł Hulka-Laskowski; Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa. – Wyd.2, 1988. Materiały do Dziejów Żyrardowa i Regionu.

Dostępna

Kazimierski, Józef: Dzieje zakładów żyrardowskich i ich załogi w latach 1829 – 1885 / Józef Kazimierski; Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa. – Ciechanów: Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe, 1985.

T

Kubiak, Janusz: Wartości urbanistyczno-architektoniczne d[awnej] osady fabrycznej w Żyrardowie / Janusz Kubiak; Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa, 1982.

Dostępna

Landau, Zbigniew: Sprawa żyrardowska: przyczynek do dziejów kapitałów obcych w Polsce międzywojennej / Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski; Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa, „Książka i Wiedza”, 1983.

T

Materiały do etnografii miasta / pod red. Andrzeja Stawarza; Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa, OBKM TPŻ, 1992.

T

Materiały do etnografii miasta. Cz. 3 / pod red. Andrzeja Stawarza; Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa, OBKM TPŻ, 1994.

T

Materiały do etnografii miasta. Cz. 4 / pod red. Andrzeja Stawarza; Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa, OBKM TPŻ, 1995.

T

Paweł Hulka-Laskowski (1881-1946): szkice do portretu / pod red. Rafała Leszczyńskiego; Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa, „Petit”, 1995.

T

Stawarz, Andrzej: Materiały do bibliografii Żyrardowa, Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta, 1981.

T

Stawarz, Andrzej: Rodowody mieszkańców Żyrardowa, Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa 1980.

Dostępna

Stawarz, Andrzej: Żyrardów: narodziny społeczności (1830 – 1870), Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa, 1985.

Dostępna

Stawarz, Andrzej: Narodziny robotniczego obyczaju w Żyrardowie, Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa, 1981.

Dostępna

Stawarz, Andrzej: Życie codzienne w dawnym Żyrardowie 1830-1880, Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa, 1983.

Dostępna

Tradycyjna kultura robotnicza Żyrardowa: (materiały do etnografii miasta) / praca zbiorowa pod red. Andrzeja Woźniaka; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta; Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa. – Warszawa, 1982.

T

Woźniak, Andrzej: Dittrichowie a kultura robotnicza Żyrardowa / Andrzej Woźniak; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych.Stacja Naukowa w Żyrardowie, Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa, 1983.

T

Woźniak, Andrzej: W sobotę po wypłacie… / Andrzej Woźniak; Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa, 1986.

T

Woźniak, Andrzej: Zwyczaje doroczne i rodzinne w Żyrardowie: (od przełomu XIX/XX w. do II wojny światowej) / Andrzej Woźniak, Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa, 1981.

T

Z dziejów rzemiosła żyrardowskiego / [red. naukowa Andrzej Stawarz, zespół autorów Alina Gryciuk et al.; słowo wstępne Henryk Samsonowicz], Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta. Stacja Naukowa w Żyrardowie, Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa, 1988.

Dostępna

Źródła do badań nad kulturą robotniczą Żyrardowa XIX w. – I połowa XX w. / Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych; Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa, 1981.

T

Żyrardów 1829 – 1945 : praca zbiorowa / red. naukowa Irena Pietrzak-Pawłowska; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta, Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe, 1980.

 T