110 – lecie kościoła Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie

Spotkanie na temat 110-lecia kościoła Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie

   Spotkanie zorganizowane zostało przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa i proboszcza Parafii p. w. Matki Bożej Pocieszenia, a poświęcone było przeszłości i przyszłości kościoła. Spotkanie zgromadziło licznych zainteresowanych i okazało się ze wszech miar owocne.

Przybyłych w dniu 3 marca 2014 r. do Sali Różańcowej domu parafialnego powitał gospodarz ks. Adam Bednarczyk oraz prezes TPMŻ Stanisław Niewiadomski. Gośćmi byli m. in. poseł na Sejm RP Maciej Małecki, starosta powiatu żyrardowskiego Wojciech Szustakiewicz, wicestarosta Krzysztof Ciołkiewicz, diakon parafii ewangelicko – augsburskiej w Żyrardowie Halina Radacz oraz członkowie TPMŻ i sympatycy odkrywania historii naszego miasta.

Pragnąc podkreślić szczególne znaczenie kościoła p. w. Matki Bożej Pocieszenia dla społeczności miasta oraz fakt obchodów w 2013 r. 110 – lecia konsekracji przygotowano wystąpienia nt. historii powstania parafii i świątyni / Barbara Rzeczycka/, architektury / doc. arch. Andrzej Grudziński/, aktualnego stanu technicznego, planów konserwacji oraz niezbędnych remontów / ks. dziekan Adam Bednarczyk/.

Cennym uzupełnieniem spotkania były zaprezentowane archiwalia ze zbiorów parafii, Prawdziwe „perełki”. Dla wielu oglądających po raz pierwszy oryginalny projekt architektoniczny kościoła znanego architekta Józefa Piusa Dziekońskiego, pisma z podpisem fundatora Karola Dittricha, księgi składek mieszkańców na budowę świątyni, plany cmentarza itp. były niezwykłym przeżyciem.

TPMŻ planuje kolejne „spotkania z historią miasta”.

Maciej Małecki – 110 lat pięknej historii

Fb – 4 marca 2014 r.

Kościół Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie ma ponad 110 lat. Ten piękny strzelisty budynek został zbudowany w niecałe 4 lata ! Trudno uwierzyć, ale nasi przodkowie na przełomie XIX i XX wieku budowali go krócej niż trwa dziś jedna kadencja prezydenta, rady miasta, czy posła.

W poniedziałek 3 marca gościłem w Żyrardowie na zaproszenie pana Stanisława Niewiadomskiego prezesa Towarzystwa Przyjaciół Żyrardowa. Okazją była sesja poświęcona historii kościoła. Sporo wiedzy, ale ciekawie podanej. Dziękuję za zaproszenie i ciekawe spotkanie. Państwa praca jest bardzo potrzebna. Także dlatego, że wiele osób potrafi więcej powiedzieć o historii ogólnej niż o własnym mieście czy powiecie. Życzę wytrwałości i dobrej frekwencji na kolejnych spotkaniach.

Foto : Bogusław Nietrzebka

110 lat ABedn.110 lat BRz110 lat MBP110 lat sala110 lat SN 1110 lat SN