Archiwum kategorii: Bez kategorii

Zebranie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Witam i zapraszam serdecznie na kolejne posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

w dniu 10.05.br. /czwartek/ o godz. 17tej w siedzibie biblioteki.

W programie spotkania m.in.

1/ statut TPMŻ / ostateczna wersja/

2/ przygotowania do Walnego Zebrania Członków / m.in. ustalenie terminu i inne/

3/ podjęcie uchwały przyjmującej bilans i sprawozdanie finansowe za 2017r.

4/ sprawy różne.

Jak zwykle liczę na niezawodną obecność.

Barbara Rzeczycka

Prezes TPMŻ

Spotkanie z Panem Jakubem Lewickim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa zgodnie z art.7 Statutu podejmuje działania na rzecz ochrony dóbr kultury, obserwuje stan zabytków i podejmuje działania w celu utrzymania ich w należytym stanie / jako społeczny opiekun zabytków/. Współpracuje również z państwową służbą konserwatorską w sprawie zapisów w rejestrze zabytków i w kategorii obiektów objętych gminną ewidencją. Czytaj dalej Spotkanie z Panem Jakubem Lewickim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków