Wszystkie wpisy, których autorem jest ZW

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków TPMŻ

       

                                             Szanowna/y Pani/Pan

        Zarząd Towarzystwa uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Członków Towarzystwa, które odbędzie się dnia 30 sierpnia 2021 r. /poniedziałek/ o godz.16.00/ drugi termin – godz.16.15 /w siedzibie TPMŻ w Miejskiej Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żyrardowie przy ul. Mostowej 1.

Porządek obrad:

 1. powitanie zebranych i otwarcie WZC TPMŻ
 2. wybór prezydium WZC w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i protokolanta
 3. wybór Komisji Mandatowej i protokół w sprawie ważności obrad
 4. zatwierdzenie porządku obrad WZC
 5. wybór Komisji Wnioskowej
 6. przedstawienie sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego za 2020
 7. stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdań za 2020 r. oraz wniosek wsprawie absolutorium
 8. dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań za 2020 i wsprawie absolutorium dla Zarządu
 9. dyskusja nad kierunkami działania TPMŻ w najbliższych latach
 10. podjęcie uchwały w/s nadania tytułu Honorowego Członka TPMŻ
 11. sprawozdanie Komisji Wnioskowej WZC
 12. zakończenie obrad WZC TPMŻ

       Informujemy, że sprawozdanie merytoryczne TPMŻ za 2020 r. oraz   sprawozdanie finansowe TPMŻ za 2020 r. są wyłożone do wglądu w siedzibie Towarzystwa, w godzinach pracy Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Mostowej 1.

            Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentami WZC, a ewentualne uwagi można zgłaszać do 20 sierpnia br. drogą elektroniczną na adres: mailto:zarzad@tpmz.pl lub pozostawić w kopercie dla TPMŻ w Bibliotece.

              Jednocześnie przypominamy, że dla posiadania głosu stanowiącego uprawniającego do uczestniczenia w głosowaniach, niezbędne jest opłacenie składki członkowskiej przynajmniej za rok 2020 /nr konta 78 9297 0005 0463 0337 2040 0001/.           W przypadku wpłaty dokonanej w kilka dni przed Zebraniem prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia wpłaty. 

      Wpłatę składki można zrealizować tylko poprzez wpłatę na konto TPMŻ.

Sposób realizacji porządku obrad należy do kompetencji przewodniczącego WZC.

                                            Z poważaniem

                                                                     Za Zarząd

                                                                                           Barbara Rzeczycka  

                                                                                                        Prezes

                                              Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa

Nasza kampania wystartowała

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

 

Kampania fundraisingowa „Wspieraj.My – Działaj.My” ruszyła 9 marca, w jej ramach przewidujemy wiele różnorodnych działań, zarówno promocyjnych jak i merytorycznych. Fundusze zbierać będziemy przez wirtualną skarbonkę, zbiórkę w siedzibie CWOS oraz internetowe licytacje.

Czytaj dalej

Centrum Wsparcia Organizacji otwarte

Pragniemy przekazać, że CWOS, to miejsce, które chcemy tworzyć z Wami i dla Was.

Miejsce, które powstało z myślą o wspólnym tworzeniu potencjału Organizacji Społecznych, sieciowaniu, generowaniu inicjatyw społecznych. Wspieraniu ich zarówno przez udostępnianie samej przestrzeni jak i pomocy merytorycznej, rozwiązywaniu codziennych problemów i podejmowaniu nowych wyzwań.

Siedziba CWOS mieści się w samym centrum miasta, jest to lokal o powierzchni 40m2 wyposażony w niezbędny sprzęt do prowadzenia warsztatów, spotkań czy innych form aktywności związanych z działaniami Organizacji.

Czytaj dalejpage1image42300832 page1image40081024 page1image40085824 

Rok Pawła Hulki-Laskowskiego

Paweł Hulka-Laskowski był wybitnym pisarzem, tłumaczem, religioznawcą, publicystą, krytykiem literackim, wolnomyślicielem i niestrudzonym społecznikiem. Jest autorem jednej z najciekawszych i najpełniej obrazujących życie społeczności naszego miasta z przełomu XIX i XX wieku, książki autobiograficznej, zatytułowanej „Mój Żyrardów”.

Jako tłumacz, największy rozgłos Paweł Hulka-Laskowski zyskał przekładem „Przygód dobrego wojaka Szwejka” Jarosława Haska, wydanym w 1931 roku i do dziś uważanym za najtrafniejsze.

W 1996 roku Rada Miasta Żyrardowa uhonorowała pisarza tytułem Zasłużony dla Miasta Żyrardowa.

Wśród działań związanych z obchodami „Roku Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie” planowane jest m.in. wydanie okolicznościowej pocztówki i przygotowanie pamiątkowego stempla, organizację rodzinnej gry miejskiej – „Śladami Pawła Hulki-Laskowskiego”, a także konkurs dla artystów plastyków i amatorów na ilustrację do wybranego fragmentu książki „Mój Żyrardów” wraz pokonkursową wystawą prac.

Do współpracy przy organizacji „Roku Pawła Hulki-Laskowskiego” Miasto Żyrardów planuje zaprosić m.in. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa, Muzeum Mazowsza Zachodniego, Muzeum Lniarstwa, Centrum Kultury w Żyrardowie, Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie, Społeczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Pawła Hulki-Laskowskiego STO w Żyrardowie, PTTK Żyrardów – Klub Miłośników Dobrego Wojaka Szwejka w Żyrardowie.

plakat promujący rok Pawła Hulki-Laskowskiego

Pełny tekst na stronie: www. zyrardow.pl

50 LAT SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO. ŻYRARDÓW 1945-2003

„Tyle człowiek wart, ile osiągnie i ile po sobie zostawi”

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa

Z podziękowaniem za współpracę

Z prośbą o ocalenie od zapomnienia historii Szkolnego Związku Sportowego, która zapisała się w naszej pamięci złotymi zgłoskami w sporcie Żyrardowa

                     Z wyrazami uznania

Jan „Jacek” Jackowski

Żyrardow,30.12.2020r.

Takim wstępem opatrzył, Jan „Jacek” Jackowski, opracowanie pt.: ” 50 LAT SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO. ŻYRARDÓW 1945-2003”, którego egzemplarz w imieniu TPMŻ odebrała od autora Prezes Barbara Rzeczycka, w dniu 05.01.2021r. To wielki zaszczyt i wyróżnienie dla członków TPMŻ posiadanie takiego dzieła. Czytaj dalej 50 LAT SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO. ŻYRARDÓW 1945-2003

Śladami dawnego Żyrardowa

Tak w dużym skrócie można opisać zadanie pn. ,,Śladami dawnego Żyrardowa” powierzone przez Miasto Żyrardów Towarzystwu Przyjaciół Miasta Żyrardowa. Projekt w całości sfinansowany został z budżetu Miasta, w ramach otwartego konkursu ofert  z zakresu  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego adresowanego do organizacji pozarządowych.

Walne Zgromadzenie Członków

                                     Szanowna/y Pani/Pan

     Zarząd Towarzystwa zawiadamia i uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Członków

Towarzystwa, które będzie miało charakter sprawozdawczo – wyborczy i odbędzie się dnia 14 września 2020r./poniedziałek/o godz.17.00 /drugi termin – godz.17.30/w siedzibie TPMŻ w Miejskiej Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żyrardowie przy ul. Mostowej 1. Czytaj dalej Walne Zgromadzenie Członków

Uczczono 50 rocznicę śmierci Jana Skrowaczewskiego ps. „Klamanio”

W 50 rocznicę śmierci Jana Skrowaczewskiego ps. „Klamanio”, z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa, złożono kwiaty i zapalono znicze na grobie bohatera na żyrardowskim cmentarzu. W imieniu Prezydenta Miasta Żyrardowa uczyniła to jego zastępca Pani Katarzyna Krawczyk. Na cmentarzu spotkały się osoby, które osobiście znały Jana Skrowaczewskiego, żołnierza AK, była to więc okazja do wspomnień o tym wyjątkowym, odważnym i niezłomnym człowieku. Jego śmierć w nocy z 20 na 21 sierpnia 1970 roku do dnia dzisiejszego owiana jest tajemnicą. Czytaj dalej Uczczono 50 rocznicę śmierci Jana Skrowaczewskiego ps. „Klamanio”