Spotkanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Zapraszam na spotkanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej TPMŻ w dniu 10.10.br. o godz.16.00 w siedzibie biblioteki.
 

Tematyka zebrania:
1. Przyjęcie planu pracy TPMŻ na lata 2017-2020
2. Pismo do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków /ostateczna wersja i akceptacja/
3. Sfinalizowanie działań dotyczących daru Wł.Śliwińskiego
4. Sprawy bieżące.
Liczę jak zawsze na niezawodne przybycie.
                       Pozdrawiam
                                             Barbara Rzeczycka  
                                                  Prezes TPMŻ