Walne Zgromadzenie Członków TPMŻ

W czwartek 15 czerwca w siedzibie TPMŻ w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze podczas którego podsumowano ostatnie dwa lata działalności i wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną TPMŻ na nową kadencję. Prezesem została ponownie Barbara Rzeczycka – jednogłośnie. Do Zarządu wybrano: Hannę Fibich, Stanisława Naleja, Jerzego Słomińskiego, Jerzego Naziębło, Jerzego Kwaczyńskiego i Zdzisława Wilka. W skład KR wybrano: Teresę Borecką Radomską, Czesława Piotrowskiego i Piotra Siwierskiego.

/foto z Walnego autorstwa Zuzanny Bożek z „Życia Żyrardowa”/