CZŁONKOWIE I SYMPATYCY TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MIASTA ŻYRARDOWA MIESZKAŃCY MIASTA CZYTELNICY

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia pragniemy złożyć życzenia przeżywania pięknych chwil w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś 2023 Rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.

Zarząd TPMŻ z prezeską Barbarą Rzeczycką