Rok Pawła Hulki-Laskowskiego

Paweł Hulka-Laskowski był wybitnym pisarzem, tłumaczem, religioznawcą, publicystą, krytykiem literackim, wolnomyślicielem i niestrudzonym społecznikiem. Jest autorem jednej z najciekawszych i najpełniej obrazujących życie społeczności naszego miasta z przełomu XIX i XX wieku, książki autobiograficznej, zatytułowanej „Mój Żyrardów”.

Jako tłumacz, największy rozgłos Paweł Hulka-Laskowski zyskał przekładem „Przygód dobrego wojaka Szwejka” Jarosława Haska, wydanym w 1931 roku i do dziś uważanym za najtrafniejsze.

W 1996 roku Rada Miasta Żyrardowa uhonorowała pisarza tytułem Zasłużony dla Miasta Żyrardowa.

Wśród działań związanych z obchodami „Roku Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie” planowane jest m.in. wydanie okolicznościowej pocztówki i przygotowanie pamiątkowego stempla, organizację rodzinnej gry miejskiej – „Śladami Pawła Hulki-Laskowskiego”, a także konkurs dla artystów plastyków i amatorów na ilustrację do wybranego fragmentu książki „Mój Żyrardów” wraz pokonkursową wystawą prac.

Do współpracy przy organizacji „Roku Pawła Hulki-Laskowskiego” Miasto Żyrardów planuje zaprosić m.in. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa, Muzeum Mazowsza Zachodniego, Muzeum Lniarstwa, Centrum Kultury w Żyrardowie, Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie, Społeczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Pawła Hulki-Laskowskiego STO w Żyrardowie, PTTK Żyrardów – Klub Miłośników Dobrego Wojaka Szwejka w Żyrardowie.

plakat promujący rok Pawła Hulki-Laskowskiego

Pełny tekst na stronie: www. zyrardow.pl