Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej TPMŻ

Zapraszam na spotkanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 30.07.2019r./ wtorek/ o godz. 16tej w bibliotece.

Mamy kilka ważnych i istotnych spraw do omówienia m.in.
– karta rewitalizacji i udział TPMŻ w tym przedsięwzięciu / konieczna zgoda Zarządu i podjęcie uchwały/ była już o tym mowa na wcześniejszych spotkaniach
– regulamin konkursu wspomnieniowego o czasach PRL-u w Żyrardowie /organizowanego przez TPMŻ/
– informacja o uroczystości odsłonięcia tablicy i kamienia pamiątkowego poświęconego J.Skrowaczewskiemu /01.09.br/
– federacja – gazetka i strona internetowa/ podział obowiązków/
– udział w ramach federacji w Święcie Dobroczynności /w ramach EDD/ 07. lub 08.09.br/ stoisko Towarzystwa – wyznaczenie osób/
– sprawy różne/ np.spotkania merytoryczne/
Mimo wakacji nie odpoczywamy…
Liczę jak zwykle na niezawodną obecność
Pozdrawiam      
                            Prezes Barbara Rzeczycka