Zebranie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej TPMŻ

Zapraszam na posiedzenie Zarządu w dniu 14 maja 2019r. o godz. 17tej
w siedzibie AK przy  ul. 1Maja.

W programie zebrania m.in.
1/ przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania
2/ podjęcie stosownych uchwał w celu zwołania Walnego Zebrania Członków-  
     przygotowania do tego wydarzenia / termin, zaproszenia itp./
3/ przygotowanie dokumentów do wglądu Komisji Rewizyjnej zgodnie z kompetencjami
     członków Zarządu / proszę o przeczytanie meila od Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Jerzego Kwaczyńskiego z dnia 09.04.br/. Proszę o pomoc w tej kwestii i niezawodną obecność członków Zarządu ze względu na ważkość spraw i konieczność kworum do podjęcia uchwał.
Spotkanie z Komisją Rewizyjną proponuję w węższym gronie/ prezesi, sekretarz i skarbnik / w okolicach 20 lub po 20 maja w Bibliotece  , może się uda, bo tam mamy dokumentację.       Serdecznie zapraszam 
                         Barbara Rzeczycka