WIESŁAW ROŻNIATOWSKI

Dnia 3 listopada br odszedł od nas Kolega Wiesław Rożniatowski. Był wieloletnim i zasłużonym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Przez wiele lat wspierał działalność TPMŻ swoja wiedzą, szerokim doświadczeniem, znajomością historii i aktualnych problemów naszego miasta.

Znakomity pedagog, samorządowiec, Radny RMŻ w latach 1990-2000, Wiceprezydent Żyrardowa w latach 1994-1998, pierwszy Prezes TBS, społecznik, ale przede wszystkim wspaniały człowiek.

Do końca swego życia był aktywny i brał udział we wszystkich formach działalności Towarzystwa. Takim będziemy Go pamiętać.

Cześć Jego pamięci.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Ewangelickim w Żyrardowie w         dniu 8 listopada br /czwartek/ o godz.11tej.

Zarząd TPMŻ