Wszystkie wpisy, których autorem jest ZW

Nasza kampania wystartowała

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

 

Kampania fundraisingowa „Wspieraj.My – Działaj.My” ruszyła 9 marca, w jej ramach przewidujemy wiele różnorodnych działań, zarówno promocyjnych jak i merytorycznych. Fundusze zbierać będziemy przez wirtualną skarbonkę, zbiórkę w siedzibie CWOS oraz internetowe licytacje.

Czytaj dalej

Centrum Wsparcia Organizacji otwarte

Pragniemy przekazać, że CWOS, to miejsce, które chcemy tworzyć z Wami i dla Was.

Miejsce, które powstało z myślą o wspólnym tworzeniu potencjału Organizacji Społecznych, sieciowaniu, generowaniu inicjatyw społecznych. Wspieraniu ich zarówno przez udostępnianie samej przestrzeni jak i pomocy merytorycznej, rozwiązywaniu codziennych problemów i podejmowaniu nowych wyzwań.

Siedziba CWOS mieści się w samym centrum miasta, jest to lokal o powierzchni 40m2 wyposażony w niezbędny sprzęt do prowadzenia warsztatów, spotkań czy innych form aktywności związanych z działaniami Organizacji.

Czytaj dalejpage1image42300832 page1image40081024 page1image40085824 

Rok Pawła Hulki-Laskowskiego

Paweł Hulka-Laskowski był wybitnym pisarzem, tłumaczem, religioznawcą, publicystą, krytykiem literackim, wolnomyślicielem i niestrudzonym społecznikiem. Jest autorem jednej z najciekawszych i najpełniej obrazujących życie społeczności naszego miasta z przełomu XIX i XX wieku, książki autobiograficznej, zatytułowanej „Mój Żyrardów”.

Jako tłumacz, największy rozgłos Paweł Hulka-Laskowski zyskał przekładem „Przygód dobrego wojaka Szwejka” Jarosława Haska, wydanym w 1931 roku i do dziś uważanym za najtrafniejsze.

W 1996 roku Rada Miasta Żyrardowa uhonorowała pisarza tytułem Zasłużony dla Miasta Żyrardowa.

Wśród działań związanych z obchodami „Roku Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie” planowane jest m.in. wydanie okolicznościowej pocztówki i przygotowanie pamiątkowego stempla, organizację rodzinnej gry miejskiej – „Śladami Pawła Hulki-Laskowskiego”, a także konkurs dla artystów plastyków i amatorów na ilustrację do wybranego fragmentu książki „Mój Żyrardów” wraz pokonkursową wystawą prac.

Do współpracy przy organizacji „Roku Pawła Hulki-Laskowskiego” Miasto Żyrardów planuje zaprosić m.in. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa, Muzeum Mazowsza Zachodniego, Muzeum Lniarstwa, Centrum Kultury w Żyrardowie, Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie, Społeczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Pawła Hulki-Laskowskiego STO w Żyrardowie, PTTK Żyrardów – Klub Miłośników Dobrego Wojaka Szwejka w Żyrardowie.

plakat promujący rok Pawła Hulki-Laskowskiego

Pełny tekst na stronie: www. zyrardow.pl

50 LAT SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO. ŻYRARDÓW 1945-2003

„Tyle człowiek wart, ile osiągnie i ile po sobie zostawi”

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa

Z podziękowaniem za współpracę

Z prośbą o ocalenie od zapomnienia historii Szkolnego Związku Sportowego, która zapisała się w naszej pamięci złotymi zgłoskami w sporcie Żyrardowa

                     Z wyrazami uznania

Jan „Jacek” Jackowski

Żyrardow,30.12.2020r.

Takim wstępem opatrzył, Jan „Jacek” Jackowski, opracowanie pt.: ” 50 LAT SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO. ŻYRARDÓW 1945-2003”, którego egzemplarz w imieniu TPMŻ odebrała od autora Prezes Barbara Rzeczycka, w dniu 05.01.2021r. To wielki zaszczyt i wyróżnienie dla członków TPMŻ posiadanie takiego dzieła. Czytaj dalej 50 LAT SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO. ŻYRARDÓW 1945-2003

Śladami dawnego Żyrardowa

Tak w dużym skrócie można opisać zadanie pn. ,,Śladami dawnego Żyrardowa” powierzone przez Miasto Żyrardów Towarzystwu Przyjaciół Miasta Żyrardowa. Projekt w całości sfinansowany został z budżetu Miasta, w ramach otwartego konkursu ofert  z zakresu  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego adresowanego do organizacji pozarządowych.

Walne Zgromadzenie Członków

                                     Szanowna/y Pani/Pan

     Zarząd Towarzystwa zawiadamia i uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Członków

Towarzystwa, które będzie miało charakter sprawozdawczo – wyborczy i odbędzie się dnia 14 września 2020r./poniedziałek/o godz.17.00 /drugi termin – godz.17.30/w siedzibie TPMŻ w Miejskiej Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żyrardowie przy ul. Mostowej 1. Czytaj dalej Walne Zgromadzenie Członków

Uczczono 50 rocznicę śmierci Jana Skrowaczewskiego ps. „Klamanio”

W 50 rocznicę śmierci Jana Skrowaczewskiego ps. „Klamanio”, z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa, złożono kwiaty i zapalono znicze na grobie bohatera na żyrardowskim cmentarzu. W imieniu Prezydenta Miasta Żyrardowa uczyniła to jego zastępca Pani Katarzyna Krawczyk. Na cmentarzu spotkały się osoby, które osobiście znały Jana Skrowaczewskiego, żołnierza AK, była to więc okazja do wspomnień o tym wyjątkowym, odważnym i niezłomnym człowieku. Jego śmierć w nocy z 20 na 21 sierpnia 1970 roku do dnia dzisiejszego owiana jest tajemnicą. Czytaj dalej Uczczono 50 rocznicę śmierci Jana Skrowaczewskiego ps. „Klamanio”