Zebrania Zarządu i Komisji Rewizyjnej TPMŻ w 2022 r.

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej TPMŻ w dniu 23.06.2022 r.

Po przyjęciu jednomyślnie protokołu z poprzedniego spotkania w dniu 10.05.2022 r. i porządku zebrania omówiono następujące tematy:

-podsumowano Walne Zebranie Członków w dniu 10.06.2022 r.  i postano-wiono realizować wnioski i postulaty zgłoszone przez członków

– złożono wniosek o przystąpienie do konkursu o dotację Urzędu Miasta ogłoszonego przez Wydział Kultury i Promocji na tzw. małe granty do 10 tys. zł. /na druk wydawnictwa „Patriotyczny spacer po Żyrardowie. Centrum” /

– członkowie TPMŻ wzięli udział w Paradzie Miejskiej w ramach Święta Lnu dnia 18.09.2022 r.- zamówiono okolicznościowe szaliki z logo

– udział w obchodach 30-lecia STO / B. Rzeczycka i H. Fibich/

– przyjęto dwóch członków TPMŻ

– omówiono m.in. sprawę konieczności wykonania nowej tablicy na budynku biblioteki /zadania podjął się Wiceprezes St. Nalej/

– zaproszenie na spotkanie Federacji w dniu 25.06.2022 r. w Muzeum Lniarstwa

– Prezes poruszyła sprawę tablicy upamiętniającej Mirosława Krajewskiego „Pietrka” na szkole nr 2 i zagrożenia jej usunięcia /informacja i pisma od Dyrektor szkoły/.

Na tym spotkanie zakończono. Kolejne przewidziano w sierpniu.

 

Zebranie Zarządu  i Komisji Rewizyjnej w dniu 10.05.2022r.

Spotkanie odbyło się w bibliotece na ul. Mostowej. Zebrani po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego zebrania /11.04.br/ podjęli następujące zagadnienia:

– ustalono termin i podjęto stosowna uchwałę o terminie i porządku WZC – 07.06.2022 r. godz. 16.00 i 16.30 drugi termin

– prezes zaproponowała przekazanie uczestnikom zebrania WZC wydawnictw i upominków

– zapoznano się z pismem Prezydenta Miasta zapraszającym do udziału w Paradzie Miejskiej z okazji Święta Lnu w dniu 18.06.br. Zdecydowano o udziale w tym wydarzeniu – Hanna Fibich zaproponowała wykonanie szalików z logo TPMŻ

– przekazano obecnemu na spotkaniu P. Mariuszowi Janczakowi z Puszczy Mariańskiej książki „Mój Żyrardów” oraz reprinty pocztówek

– zaplanowano działania w związku z wydaniem publikacji „Patriotyczny spacer…” współpracę z Zespołem Szkół nr 1 – w kwestii wykonania współczesnych fotografii

– zaproszenie TPMŻ – Prezes na obchody 30-lecia STO w Żyrardowie.

Na tym spotkanie zakończono. Kolejne odbędzie się w czerwcu po WZC.

 

Zebranie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 11.04.2022 r.

Udział wzięło 4 członków Zarządu i 2 Komisji Rewizyjnej. Spotkanie odbyło się w siedzibie. Przyjęto protokół z poprzedniego zebrania /01.03.br/ i porządek obrad. Tematyka spotkania:

– ustalenia w sprawie WZC i wstępne przygotowania

– Prezes i Wiceprezes /B. Rzeczycka i H. Fibich/ wzięły udział w spotkaniu ze Stowarzyszeniem „Siwy Dym” – prelekcja o Pawle Hulce-Laskowskim i przekazanie wydawnictw

– przygotowano i wysłano CIT8

– Środowisko AK przekazało 1000zł na dofinansowanie wydawnictwa „Patriotyczny spacer…”

–  Dyrektor Muzeum poinformował o możliwości współpracy i partnerstwie przy wydaniu książki „Mój Żyrardów” w nowej wersji. Decyzja zapadła na tak i czekamy na dalsze informacje o dofinansowaniu.

Na tym zebranie zakończono.

 

Zebranie w dniu 01.03.2022 r.

Udział wzięło 5 członków Zarządu u 2 Komisji Rewizyjnej. Przyjęto porządek zebrania i protokół z poprzedniego w dniu 11.01.br. Tematyka zebrania:

– dokonano wpisu TPMŻ do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych /11.01.2022r./

– podjęto uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2021 r. Uchwały Nr 25/22/2022 i Nr 26/22/2022

– podsumowano 2021 rok i przedstawiono plany na 2022 – prezes B. Rzeczycka

– prezes zaznaczyła potrzebę rozesłania monitów do członków zalegających ze składkami

– prezes podziękowała członkom Zarządu za dyżury przy przekazywaniu mieszkańcom miasta; książki” Mój Żyrardów”, pocztówek oraz książki „Uciechy lata” w dniach 01. i 08.02.2022 r. w bibliotece

– prośba Muzeum Mazowsza Zachodniego i Stowarzyszenia z Puszczy Mariańskiej o przekazanie wydawnictw

– nie odbyła się prelekcja nt. „Patriotycznego spaceru po Żyrardowie” z powodu zagrożenia epidemicznego

– podjęto Uchwałę Nr 27/22/2022 o przekazaniu kwoty 2.000zł na dom Dziecka w Ukrainie Fundacji Lwów i Kresy Płdą-Wsch w z siedziba w Kuklówce Radziejowickiej w związku z wojną.

Na tym spotkanie zakończono. O kolejnym będzie przekazana mailowo informacja.

 

Zebranie Zarządu w dniu 11.01.2022 r.

Udział wzięło 5 członków Zarządu. Przyjęto jednomyślnie protokół z poprzedniego spotkania /14.12.2021 r./.  Tematyka:

– przyjęto 1 członka /Bartosz Rzeczycki/ Uchwała Nr 24/22/2022

– rozliczono dotację z Urzędu Miasta na druk reprintu książki „Mój Żyrardów” oraz pocztówek, magnesy i notesy

– zaplanowano spotkanie historyczne „Patriotyczny spacer po Żyrardowie” z Piotrem Siwierskim – 05.02.2022 r. w Muzeum Mazowsza Zachodniego /o ile sytuacja pandemiczna pozwoli na to/.

Na tym zebranie zakończono. Kolejne odbędzie się w miarę stabilnej sytuacji.