Zebrania Zarządu i Komisji Rewizyjnej w 2023 roku

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 26.09.2023 r.

Spotkanie odbyło się w siedzibie TPMŻ, bibliotece przy ul. Mostowej 1. Obecni wg załączonej listy.

W programie spotkania po przyjęciu porządku i protokołu z poprzedniego zebrania /29.08.br/podjęto tematy:

– odczytano odpowiedź Starosty Powiatu Żyrardowskiego na pismo TPMŻ w sprawie sytuacji Muzeum Mazowsza zachodniego w Żyrardowie

– poinformowano o pierwszym spotkaniu Zespołu Nazewnictwa Miejskiego w dniu 05,09, br.  na którego przewodniczącego wybrano Jerzego Naziębło /członka Zarządu/ , prezeska

  1. Rzeczycka jest członkiem Zespołu. Przegłosowano pozytywnie zgłoszone przez TPMŻ propozycje nazw rond w Żyrardowie /TEKLIN- Os. Wschód i PODLAS – Os. Żeromskiego/

– podpisano umowę z Urzędem Miasta w sprawie sfinansowania wydawnictwa przygotowanego przez LO w Żyrardowie pt. Paweł Hulka. Chwile…

– informacja o planowanym na 02.10.br spotkaniu merytorycznym z Panią dr K. Wróblewską -Tymowską, autorka książki „W cieniu młyna w Korytowie” i K. Grabowskim – autorem fotografii w tej publikacji

– rozpoczęto inwentaryzację wydawnictw.

Na tym spotkanie zakończono.

 

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 29.08.2023 r.

Odbyło się w bibliotece i uczestniczyło w nim 6 członków Zarządu i 1 Komisji Rewizyjnej. Przyjęto jednogłośnie porządek i protokół z poprzedniego spotkania/ 06.07.br/.

Omówiono następujące sprawy:

– przyjęto treść pisma do Starosty Powiatu Żyrardowskiego w sprawie sytuacji w Muzeum Mazowsza Zachodniego

– podjęto uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej wydawnictw TPMŻ

– Prezeska poinformowała o aneksie do umowy komisowej z Muzeum i przekazaniu do sprzedaży kolejnych wydawnictw

– złożono wniosek o dotację do Urzędu Miasta w sprawie wydawnictwa pt. Paweł Hulka. Chwile… przygotowanego przez rodzinę pisarza oraz społeczność LO w Żyrardowie- TPMŻ będzie wydawcą

– planowane jest spotkanie tematyczne o młynie w Korytowie z autorka książki P. dr K. Tymowską.

Na tym zakończono spotkanie.

 

Zebranie w dniu 06.07.2023 r.

Spotkanie nowo wybranego Zarządu w celu ukonstytuowania się odbyło się w siedzibie ul. Mostowa 1.

– przyjęto protokół z zebrania w dn.22.06.br oraz przyjęto porządek

– ukonstytuował się Zarząd następująco: Barbara Rzeczycka –Prezeska

Hanna Fibich – Vice prezeska, Stanisław Nalej – Vice prezes, Jerzy Słomiński – Skarbnik, Zdzisław Wilk – Sekretarz, Jerzy Naziębło i Jerzy Kwaczyński – Członkowie / Uchwała nr 1/07/2023

– przyjęto nowego członka Annę Niewiadomską / Uchwała nr 2/07/2023/

– zadeklarowano udział TPMŻ w Święcie Lnu 24.06.br

– zaproponowano pismo do Sądu Rejonowego w Żyrardowie w /s nawiązek.

Na tym spotkanie zakończono.

 

Spotkanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej TPMŻ w dniu 22.06.2023 r.

W zebraniu udział wzięło 4 członków Zarządu, spotkanie odbyło się w budynku Resursy.

Przyjęto porządek i protokół z poprzedniego spotkania w dn.09.05.br.

Podjęto następujące Uchwały;

– w/s wyboru przedstawicieli do Rady Muzeum / B. Rzeczycka i St. Niewiadomski- wycofał swoja kandydaturę/ Uchwała Nr 39/06/2023

– w/s przyjęcia nowego członka Jerzego Króla /Uchwała Nr 37/06/2023/ i w/s udzielenia mu poparcia w kandydowaniu na ławnika w Sadzie Rejonowym w Żyrardowie /Uchwała Nr 38/07/2023/.

Na tym zebranie zakończono.

 

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 09.05.2023 r.

Spotkanie odbyło się w siedzibie AK ul.1 Maja 74 w Żyrardowie. Udział wzięło 6 członków Zarządu i 1 Komisji Rewizyjnej. Podjęto tematykę:

– przyjęto porządek i protokół w dn. 04.04.br.

– przygotowania do WZC Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu.15.06.br, podział zadań, informacja na stronie i w mediach i prasie

– podjęto Uchwałę Nr 35/05/2023 w sprawie treści zaproszenia i porządku obrad WZC

– Komisja rewizyjne przedstawiła zarys sprawozdania

– wniosek o podniesieniu składek członkowskich P. Siwierski

– plan wydawnictw i spotkań merytorycznych

– informacja B. Rzeczyckiej o spotkaniu z dr Maciejem Klocińskim w dniu 18.05 br.

Na tym spotkanie zakończono.

 

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 04.04.2023 r.

W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie w bibliotece przy ul. Mostowej 1, uczestniczyło 4 członków Zarządu i 1 Komisji Rewizyjnej. Przyjęto porządek i protokół z poprzedniego spotkania z 07.02.br.

Podjęto głównie tematykę Walnego Zebrania Członków Wyborczo-Sprawozdawczego.

 

Spotkanie zarządu I Komisji Rewizyjnej w dniu 07.02.2023 r.

W spotkaniu wzięło udział 5 członków Zarządu i 1 Komisji Rewizyjnej. Odbyło się w bibliotece ul. Mostowa 1. Po przyjęciu porządku i protokołu z poprzedniego spotkania w dn.17.01.br podjęto następujące sprawy:

– przyjęto sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2022rok Uchwały Nr 33/02/2023 i 34/02/2023

– wystosowano pismo do Przewodniczącego Rady Miasta w/s nadania tytułu Honorowego Obywatela Żyrardowa Stanisławowi Niewiadomskiemu

– należy odebrać 37 egz. Książki „Mój Żyrardów” z Muzeum

– odbyło się spotkanie ze Starostą w/s wydawnictwa dotyczącego pomników II wojny światowej / brak środków/.

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 17.01.2023 r.

 Zebranie odbyło się w bibliotece przy ul. Mostowej, z udziałem 6 członków Zarządu i 2 Komisji Rewizyjnej. Przyjęto porządek i protokół z dn.13.12.2022 r.

Podsumowano 2022 r. i przyjęto sprawozdanie Prezeski. Wstępne plany na2023rok, koniec kadencji tego Zarządu – przygotowanie WZC. Przygotowanie umowy z P. Księgową /Uchwała Nr 32/01/2023/. Udział w 100-leciu Sportu w Żyrardowie – propozycje. Na spotkanie zaproszono P. M. Modraka, który przedstawił prace nad książką o K. Zwolińskim /10 rocznica śmierci w 2023 r./- możliwość wersji elektronicznej. Prezeska poinformowała o wytypowaniu jej kandydatury do Zespołu Nazewnictwa Miejskiego. Na tym spotkanie zakończono.