Józef Piłsudski – czyli Wielki Człowiek w Polsce

W ŻYRARDOWIE – O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM CZYLI WIELKIM CZŁOWIEKU W POLSCE

         W ramach obchodów Roku Józefa Piłsudskiego Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa 16 maja br. zorganizowało spotkanie z Bogdanem Jagiełło zatytułowane: „Józef Piłsudski – czyli Wielki Człowiek w Polsce.

         Liczne mało znane lub nie znane fakty z działalności Marszałka, w różnych okresach Jego życia, publikacje na Jego temat, kulisy niektórych zdarzeń – na spotkaniu szeroko przedstawił, ogólnie znany i ceniony historyk regionalny, nauczyciel, publicysta i znawca naszej historii powszechnej.

         Temat spotkania wzbudził znaczące zainteresowanie przybyłych słuchaczy, którzy przez ponad dwie godziny mogli wysłuchać wiele interesujących informacji o Marszałku J. Piłsudzkim od najmłodszych Jego lat poczynając. Było to kolejne spotkanie – po niedawnej prelekcji Dyrektora Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie B. Nietrzebki – wygłoszonej w kwietniu do zgromadzonej młodszej generacji, na tegorocznym Konwersatorium z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.

         Podjęty temat był również spowodowany dosyć ostrą, choć krótką dyskusją, która przetoczyła się w naszej społeczności w związku ze zgłoszonym zamiarem postawienia w naszym mieście pomnika Marszałka, który był Honorowym Obywatelem Żyrardowa. Spotkanie miało pogłębić wiedzę o naszym narodowym bohaterze i dostarczyć merytorycznych argumentów w tej dyskusji.

SN

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC