Konspiracyjne organizacje niepodległościowe działające w Żyrardowie w latach 1945-1953

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

O tych niezwykle ciekawych i nieznanych powszechnie fragmentach naszej historii opowiedział Pan Daniel Siemiński. Absolwent Instytutów Historii i Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, od 2016 roku doktorant historii na tej uczelni. Uczestnik 15 konferencji naukowych na terenie całego kraju, gdzie poruszał problematykę związaną z Żyrardowem. Jego zainteresowania badawcze to przede wszystkim historia Mazowsza Zachodniego.

Temat wykładu związany był z życiem politycznym i społecznym mieszkańców Żyrardowa w latach po II wojnie światowej. Prelegent przedstawił charakterystykę sześciu konspiracyjnych organizacji działających na terenie naszego miasta, wyłącznie w oparciu o materiały źródłowe. Była to jedyna okazja, aby zapoznać się z tymi fragmentami naszych dziejów.