Zebrania Zarządu TPMŻ w 2021 roku

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 14.12.2021 r.

Ostatnie w tym roku spotkanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbyło się w siedzibie TPMŻ w bibliotece – obecnych 5 członków Zarządu i 1 Komisji Rewizyjnej. Po przyjęciu jednogłośnie porządku i protokołu z poprzedniego zebrania/09.11.br/ przystąpiono do realizacji tematyki:

– sfinalizowano współpracę z Muzeum Mazowsza Zachodniego i odebrano 100 egzemplarzy książki Pawła Hulki-Laskowskiego dla dzieci „Uciechy lata…” wydane z okazji Roku P.Hulki-Laskowskiego

– podpisano umowę na druk reprintu książki „Mój Żyrardów”

– podpisano umowę księgową P. Jolantą Piotrowską na prowadzenie w 2022 r. spraw finansowych TPMŻ

– wystąpiono do banku prośbą o wydanie książeczki czekowej

– podjęto Uchwałę Nr 23/12/2021 o podpisaniu umowy z Barbarą Rzeczycką na przeprowadzenie spaceru „Śladami dawnych pocztówek” po Żyrardowie w ramach projektu druku danych pocztówek z dotacji UM

– spotkanie z P. Siwierskim „Patriotyczny spacer po Żyrardowie” ze względów pandemicznych przeniesiony na luty 2022r

– życzenia na Święta i Nowy Rok 2022 , obecni otrzymali książeczki Pawła Hulki-Laskowskiego .

Na tym spotkanie zakończono.

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 09.11.2021 r.

Po zatwierdzeniu jednogłośnym porządku spotkania i protokołu z dnia 12.10.br przystąpiono do omawiania następujących zagadnień;

– podjęto następujące Uchwały:

1/ nr 21/11/2021 w sprawie zlecenia druku reprintu książki „Mój Żyrardów” P.Hulki-Laskowskiego w ramach dotacji z UM

2/ nr 20/11/2021 w sprawie zlecenia druku pocztówek w ramach dotacji UM

3/ nr 19/11/2021 w sprawie podpisania umowy na obsługę księgową z P.Jolantą Piotrowską

– przekazano 15 egz. książek „Księżyc nad Cieszynem” P.Hulki-Laskowskiego do UM / pismo/ w celach promocyjnych z okazji wyjazdu delegacji do Cieszyna

– TPMŻ reprezentował na wyjeździe do Cieszyna reprezentował Czesław Piotrowski – złożono wiązankę na grobie pisarza w 75 rocznicę śmierci

– omówiono sposoby zwiększenia sprzedaży wydawnictw TPMŻ / okrsowa sprzedaż w siedzibie/

– spotkanie merytoryczne z Piotrem Siwierskim „ Patriotyczny spacer po Żyrardowie” w Muzeum Mazowsza Zachodniego  20.11.2021

– skierowano pismo do Przewodniczącego RM w sprawie nazewnictwa powstających w mieście rond – na osiedlu Żeromskiego –POLAS, na osiedlu Wschód- TEKLIN, otrzymano odpowiedź na poprzednie pismo w sprawie nazw ulic /Jedności robotniczej i A.Klotza/.

Kolejne spotkanie w grudniu.

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 12.10.2021 roku

Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 12.10.2021 r. odbyło się siedzibie TPMŻ na ul. Mostowej 1. Obecnych było 6 osób. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego zebrania podjęto następujące tematy:

– podjęcie uchwał w sprawie złożenia wniosków o dofinansowanie projektów na działania kulturalne w UM / Wydział Kultury i Promocji/

1/ uchwała nr 17/10/2021 na druk reprintu ksiązki „Mój Żyrardów” Pawła Hulki-Laskowskiego

2/ uchwała nr 18/10/2021 na druk pocztówek „Żyrardów na dawnej pocztówce”

Uchwały podjęto jednomyślnie.

– prezes poinformowała o:

1/ druku papieru firmowego i legitymacji członkowskich TPMŻ / projekt Piotr Siwierski/

2/ złożeniu pisma do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie nazewnictwa nowopowstałych rond w mieście / Rondo TEKLIN na osiedlu Wschód oraz Rondo PODLAS na osiedlu Żeromskiego/

3/ udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej Janowi Skrowaczewskiemu ps.”Klamanio” / 24.10.br/

4/ udział w Gali 100-lecia Czerwoniaka / H.Fibich/

5/ uczestnictwo w II Żyrardowskim Forum Inicjatyw Społecznych /B.Rzeczycka, H. Fibich- 02.10.br/

6/ uzyskano odpowiedz na pismo dorady Miasta w sprawie nazewnictwa ulic w mieście

7/ informacja na temat wyjazdu do Cieszyna z okazji roku Pawła Hulki-Laskowskiego.

Na tym spotkanie zakończono. Następne zaplanowano na listopad.

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 29.09.2021roku

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego spotkania /10.08.br/ jednomyślnie poruszono następujące tematy:

– podsumowano WZC w dniu 30.08.br

– omówiono działania na najbliższe miesiące / zależne od sytuacji pandemicznej/

m.in. spotkania merytoryczne z cyklu „Nasza historia zachowana w pamięci” /planowane spotkania z Piotrem Siwierskim, Januszem Fibichem, Bożeną Gąsiorowską/ oraz spacerów patriotycznych po Żyrardowie

– podjęto uchwałę nr 14/09/2021 w sprawie wyboru przedstawiciela TPMŻ na członka zespołu do opracowania projektu programów rocznego i wieloletniego miasta Żyrardowa z NGO- kandydat Barbara Rzeczycka

– podjęto uchwałę nr 15/09/2021 w sprawie kandydata TPMŻ do prac w Komitecie Rewitalizacji – Jerzy Słomiński

Uchwały podjęto jednogłośnie.

– uchwała nr 16/09/2021 w sprawie przyjęcia wzoru papieru firmowego i legitymacji członkowskiej- projekt P. Siwierski / podjęto jednogłośnie/

– przygotowania do odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej J. Skrowaczewskiemu

– złożeniu pisma ponawiającego prośbę o oznakowanie miejsca pamięci w lesie radziejowickim

– informacja o druku do końca roku książeczek dla dzieci P.Hulki-Laskowksiego / B.Nietrzebka/.

Na tym spotkanie zakończono.

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 10.08.2021roku

W spotkaniu udział wzięło 8 osób. Przyjęto porządek obrad oraz protokół z poprzedniego spotkania /16.06.br/ jednomyślnie.

Podjęto następującą tematykę:

– podsumowanie konkursu historycznego „Nasza historia zachowana w pamięci. Żyrardów 1945-1989”/H.Fibich/. Nagrodę specjalną komisja przyznała Jerzemu Kwaczyńskiemu w wysokości 1.000zł, pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy z podziękowaniami

– podjęto uchwałę nr 12/08/2021 w/s przyjęcia protokołu komisji konkursowej

oraz uchwałę nr 13/08/2021 w/s terminu WZC w dniu 30.08.br – uchwały podjęto jednogłośnie

– prezes poinformowała o udzieleniu rekomendacji ST.Wasilewskiemu o stypendium Marszałka

– podjęto decyzję o otrzymanych dokumentach Stelli- zostaną one przeanalizowane wspólnie z pozostałymi.

Na tym spotkanie zakończono. Następne zaplanowano we wrześniu.

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 16.06.2021roku.

Przyjęto jednogłośnie protokół z poprzedniego spotkania /w dniu 18.05 2021r./.

Podjęto następujące tematy:

– przedyskutowano i podsumowano wstępnie protokół konkursu historycznego „Nasza historia zachowana w pamięci…”, omówiono zgłoszone prace, ich treść oraz zgodność z Regulaminem Konkursu. Ostateczne decyzje zapadną i protokół zostanie przyjęty na następnym spotkaniu w sierpniu

– podjęto decyzję o spotkaniu Zarządu  na 10 sierpnia br. i ustalono termin WZC na 30.08.br.

– podjęto uchwałę Nr 9/ 06/2021 w sprawie sfinansowanie części wkładu własnego dla Muzeum Mazowsza Zachodniego w wysokości 1500zł na wydanie reprintu książeczek dla dzieci Pawła Hulki-Laskowskiego w ramach współpracy w roku pisarza- jednogłośnie

– podjęto uchwałę Nr 10/06/2021 w sprawie wygaśnięcia członkostwa Pana Marka Choińskiego z powodu śmierci – jednogłośnie

– Zarząd podjął uchwałę Nr 11/06/2021 w sprawie skierowania wniosku na WZC o nadanie tytułu Honorowego Członka TPMŻ dla: Lewandowskiej Teodory, Brysiaka Bogdana, Iwanka Jana, Jackowskiego Jana , Jagiełły Bogdana, Wiśniewskiego Ryszarda – przyjęta jednomyślnie

– prezes B.Rzeczycka poinformowała o różnych działaniach podejmowanych od ostatniego zebrania m.in. udzieleniu rekomendacji dla P.Wasilewskiego Stanisława, zgłoszeniu uwag do statutu Żyrardowskiej Rady Seniorów, otrzymaniu od UM okolicznościowych pocztówek, plakatu, stempla w okazji Roku Pawła Hulki-Laskowskiego, udziale w spotkaniu Federacji DZIAŁAJ.MY, przekazaniu kwoty dla ZHP w Jaktorowie na opiekę nad miejscami pamięci zgodnie z umową/ dar Wł. Śliwińskiego/.

Na tym spotkanie zakończono. Kolejne zaplanowano na sierpień.

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej TPMŻ w dniu 18.05.2021r.

Przyjęto protokół z poprzedniego spotkania w dniu 09.02.br – jednogłośnie.

Podjęto następujące uchwały:

– uchwała Nr 7/05/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego skierowania na WZC za 2020rok i uchwałę Nr 8/05/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 i skierowania na WZC

– podjęto działania związane z rozstrzygnięciem konkursu historycznego „Nasza historia zachowana w pamięci…”. Otrzymaliśmy 5 prac:

Jerzego Kwaczyńskiego 1/ „Moje wspomnienia o red. Macieju Twardowskim /02.08.1935 – 18.04.1982/

2/ Wspomnienie o inż. Kazimierzu Buławskim / 04.03.1910- 29.12.1999/

3/ Jerzego Peńsko „Matura 1945 we wspomnieniach”

4/ Edwarda Dębińskiego „Wspomnienia”

5/Andrzej Góralski „Wspomnienia Zenona Sodosia. Utrwalanie władzy ludowej 1944-1949”.

Prace i wyniki konkursu zostaną omówione na kolejnym spotkaniu Zarządu.

– Dyrektor muzeum wspomniał o planowanym wydaniu książeczek dla dzieci Pawła Hulki-Laskowskiego w ramach Roku pisarza,  TPMŻ może być współwydawcą

– Czesław Piotrowski przedstawił pismo od Prezydenta miasta w/s nazewnictwa ulic

– Prezes wzięła udział w konkursie „Jak to ze lnem było” paczworków /tkaniny z lnu/ jako juror oraz w wernisażu wystawy w Muzeum Lniarstwa / 15.05.br Noc Muzeów/. TPMŻ przyznało wyróżnienie jednej z tkanin.

Następne spotkanie planowane na czerwiec.

Spotkanie w dniu 09 marca 2021r. zostało odwołane i nie odbyło się ze względu na sytuację pandemiczną. Prezes meilem poinformowała o podjętych działaniach, m.in.

– przygotowano i wysłano do Urzędu Skarbowego CIT8

– przygotowano i wysłano pisma do Przewodniczącego Rady Miasta Żyrardowa w sprawie nadania nazw ulic lub skwerów – ppłk Aleksandra Klotza i Jedności robotniczej oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie – w sprawie obiektów zabytkowych /pierwsze pismo z 2017r./

– wspólne pismo ze środowiskiem AK „Żaba” do Prezydenta Miasta w sprawie opieki nad miejscami pamięci.

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 09.02.2021r.

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego spotkania – jednomyślnie, omówiono następujące tematy:

– podjęto uchwałę Nr 5/02/2021 w sprawie popisania umowy z księgową na sporządzenie sprawozdań za 2020/ rozliczenie dotacji, bilans, CIT8/

– uchwała Nr 6/02/2021 w sprawie dofinansowania , na prośbę środowiska AK „Żaba”, profesjonalnej oprawy czterech archiwalnych dokumentów /koszt ok.750-800 zł/

– Prezes przedstawiła propozycję wysłania do członków TPMŻ przypomnień o wpłatach składek /zgodnie ze statutem/. Członkowie zalegający otrzymają powiadomienia, nie dotyczy członków honorowych

– omówiono sprawę zwrócenia się do miasta w kwestii nadania nazw ulic /ppłk A.Klotza i Jedności robotniczej/, zaproszenia B.Rzeczyckiej do udziału w komisji Konkursowej „Jak to ze lnem było”, o ustanowieniu roku 2021 Rokiem Pawła Hulki-Laskowskiego /140 rocznica urodzin i 75 śmierci/ zgłoszono propozycje do programu obchodów / spacery, gra miejska, wydawnictwo, wyjazd do Cieszyna

– otrzymano dwie prace J.Kwaczyńskiego na konkurs historyczny / Wspomnienia o red. Macieju Twardowskim i inż. Kazimierzu Buławskim.

Na tym spotkanie zakończono. O kolejnym poinformujemy meilowo.