125 lat Szkoły Podstawowej Nr 2

Ważniejsze daty z początków oświaty żyrardowskiej

Ok 1843 r. powstaje pierwsza szkoła elementarna w Rudzie Guzowskiej, podlegająca władzom oświatowym Królestwa Polskiego. Nauczycielem był Erazm Jastrzębowski.

Po 1850 r. powstają szkółki kantorskie w Żyrardowie i Teklinowie prowadzone przez parafię ewangelicko-augsburską w Wiskitkach. Szkółka kantorska w Żyrardowie była w 1865 r., druga co do liczby uczniów po takiejż w Wiskitkach.

W 1871 r. nadal istnieją tylko wyżej wymienione szkoły z tym, że dotychczasowa szkoła elementarna staje się szkołą gminną, ale liczba jej uczniów nie przekracza 100.

W 1882 r. na zlecenie K. A. i K. Dittrichów (K. Hielle zmarł w 1871 r.) zostaje wybudowana pierwsza szkoła fabryczna, potem nazywana starą szkołą. W 1885 r. uczyło się w niej 300 uczniów podzielonych na 5 oddziałów. Niestety umieszczona na niej tablica pamiątkowa jakoby była pierwszą szkołą elementarną mija się z prawdą. Takowa znajdowała się w rozebranym przed ok. 50 laty budyneczku przy ul. Al. Partyzantów !!

1892 – Towarzystwo Akcyjne Zakładów Żyrardowskich wobec ciągłego zwiększania się liczby uczniów buduje drugą szkołę fabryczną, która w 1919 r. otrzymuje im. M. Konopnickiej.

Obchodzimy właśnie 125 rocznicę tego wydarzenia.

Opracował Bogdan Jagiełło