Spotkanie Prezydenta Wojciecha Jasińskiego z Towarzystwem Przyjaciół Miasta Żyrardowa

Spotkanie Prezydenta Wojciecha Jasińskiego

z Towarzystwem Przyjaciół Miasta Żyrardowa

15 czerwca 2015  roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Mostowej odbyło się spotkanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa z Prezydentem Żyrardowa Wojciechem Jasińskim.

W trakcie godzinnego spotkania omówione zostały sprawy związane ze współpracą Urzędu Miasta oraz Prezydenta ze Stowarzyszeniem TPMŻ oraz z innymi organizacjami pożytku publicznego. W trakcie spotkania dyskutowano o planach wydawniczych Towarzystwa oraz o kwestiach związanych z organizacją obchodów 100 rocznicy uzyskania praw miejskich przez Żyrardów w roku 1916. Poruszono także symboliczny dla mieszkańców naszego miasta temat budowy pomnika, wynalazcy maszyny do mechanicznego przędzenia lnu, Filipa de Girarda od nazwiska którego miasto wzięło swoją nazwę. Na zakończenie Prezydent Wojciech Jasiński przedstawił członkom Zarządu TPMŻ swoją wizję współpracy z Towarzystwem i innymi organizacjami w kwestii ochrony zabytków.

Spotkanie przebiegło w miłej i twórczej atmosferze, jesteśmy przekonani, że takie inicjatywy będą skutkowały owocną współpracą zainteresowanych stron. Prezydentowi Żyrardowa Wojciechowi Jasińskiemu dziękujemy za spotkanie z Zarządem TPMŻ.

 

Opracował:

Bogusław Nietrzebka – Wiceprezes TPMŻ