Majówka z Żyrardowską Orkiestrą Akordeonową

Premiera Żyrardowskiej Orkiestry Akordeonowej

         Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa zaprosiło mieszkańców i okolicznych sąsiadów na inauguracyjny, premierowy koncert, jako Majówkę z Żyrardowską Orkiestrą Akordeonową w dniu 5 maja w bieżącego 2017 r.

         Zgodnie z wieloletnią tradycją sięgającą początków naszego miasta takie koncerty odbywały się na scenie sali balowej naszej pięknej Resursy. Dlatego ten koncert zorganizowano w Resursie.

         Żyrardowska Orkiestra Akordeonowa powstała na bazie członków Klubu „Muzykus” powołanego w Żyrardowie kilka lat temu, a skupiającego różnych pokoleń muzykujących mieszkańców Żyrardowa i okolic. Jest to ewenement w skali okolicznych miast i miejscowości. Orkiestra Akordeonowa jest drugą obok Żyrardowskiej Orkiestry Ulicznej – orkiestrą powstałą w oparciu o muzyków tego Klubu.

     Po krótkiej prezentacji roli TPMZ w naszej społeczności i wydarzeń ostatnich miesięcy, w czasie dwugodzinnego koncertu Orkiestra wykonała ponad 20 utworów muzyki rozrywkowej, utworów powszechnie znanych i lubianych z różnych stron świata. Gremialnie przybyła publiczność w liczbie wymuszającej konieczność zamknięcia Resursy, czynnie uczestniczyła w koncercie, doskonale bawiąc się pięknie śpiewając. Potwierdza to refleksje, że żyrardowianie zawsze byli społeczeństwem chętnym do zabawy i śpiewania.

     Owacje na stojąco i skandowanie „dziękujemy, dziękujemy” były doskonałą oceną i zapłatą za zorganizowany koncert, zaproponowany repertuar i zaprezentowaną jakość wykonawstwa muzycznego. Powszechnie wyrażano potrzebę organizacji ponownego koncertu Żyrardowskiej Orkiestry Akordeonowej.

SN