W cieniu młyna w Korytowie

W dniu 2 października 2023 roku Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa zorganizowało spotkanie z Panią Katarzyną Wróblewską – Tymowską, autorką książki pt.: „W cieniu młyna w Korytowie”. Wspólnie z Karolem Grabowskim, fotografikiem, autorem zdjęć w tej publikacji opowiedzieli niezwykłą historię, niezwykłego obiektu, a mianowicie młyna, domu młynarza i jego rodziny w Korytowie. Wspomnienia, opowieści z życia codziennego wokół młyna, przepięknie przedstawione przez autorów stworzyły doskonałą atmosferę. Pani Katarzyna i jej trzy siostry „Cztery córy młynarza” zainspirowały również do udziału w spotkaniu Macieja Klocińskiego, który odtworzył z patefonu płytę z tą piosenką, którą śpiewano w domu w Korytowie. Książka to zapis rodzinnych zwyczajów, zachowań, wspomnień, napisana w pewnym sensie z inspiracji Pana Karola Grabowskiego, który już w latach 70-tych XX wieku dokumentował te okolice. Licznie zgromadzeni słuchacze, mieszkańcy Żyrardowa i okolic, również Korytowa, wyrazili ogromna chęć zakupu książki / nie było to niestety możliwe, nakład niewielki wyczerpany /. Podjęto decyzję o starania, aby umożliwić dodruk.