NASZA HISTORIA ZAPISANA W PAMIĘCI

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa zaprasza na spotkanie z cyklu „Nasza historia zapisana w pamięci” do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie ul. Mostowa 1 w dniu 20.10.2022 r. /czwartek/o godz.16tej. Gościem i prelegentem będzie Maciej Kucharski autor wydanej w styczniu 2022 r. książki pt. ” PUSZCZA MARIAŃSKA I JEJ OKOLICE W LATACH 1939-1945 na tle politycznych i militarnych wydarzeń II wojny światowej w Polsce i na świecie”. Maciej Kucharski to historyk , pasjonat i badacz dziejów najbliższych nam okolic. Autor przedstawi najnowsze swoje wydawnictwo, któremu poświęcił blisko 10 lat żmudnych dociekań, poszukiwań i spotkań ze świadkami tych wydarzeń. Serdecznie zapraszamy
Prezes TPMŻ Barbara Rzeczycka