Odszedł Jan Iwanek

W wieku 87 lat odszedł od nas Jan Iwanek, długoletni nauczyciel i wychowawca kilku pokoleń żyrardowian, pierwszy Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa (1990-1994), a wcześniej Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

Pozostanie w naszej pamięci jako oddany swojej pracy pedagog, propagator kultury i miłości do ojczystego języka, niestrudzony społecznik z wielkim szacunkiem odnoszący się do innych ludzi.

Członek honorowy Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa.

Żegnamy wspaniałego, mądrego Człowieka, który przez całe życie pozostał wierny ideom wolności, równości i demokracji.

W tych trudnych, wypełnionych żalem rozstania chwilach, łączymy się z pogrążoną w żałobie rodziną, przekazując wyrazy szczerego współczucia.