Odszedł ppor. Ryszard Wiśniewski

Pogrążeni w głębokim smutku zawiadamiamy, 

że w dniu 27 sierpnia 2022 roku, w Żyrardowie, zmarł Kombatant Armii Krajowej, 

Honorowy Członek Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa, nasz Kolega,

ppor. RYSZARD WIŚNIEWSKI

Ryszard Wiśniewski urodził się 15 kwietnia 1924 roku w Kozłowicach Starych jako syn Leona i Bronisławy. W 1938 roku został harcerzem 77 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej w Żyrardowie. W czerwcu 1939 roku ukończył szkołę podstawową i rozpoczął pracę w gospodarstwie rolno-ogrodniczym Piotra Śledzia. Żołnierzem Armii Krajowej został po złożeniu przysięgi w dniu 10 września 1942 roku przed plutonowym Piotrem Śledziem ps. „Orysz”, jego późniejszym dowódcą. Przyjął wówczas pseudonim „Sas”. Do 19 stycznia 1945 roku służył w VII kompanii, w 47 plutonie żyrardowskiego Ośrodka AK „Żaba”. W 1943 roku działał w Oddziale Specjalnym powołanym do zwalczania band napadających na gospodarstwa okolicznych rolników, grasujących w okolicach Żyrardowa. Ryszard Wiśniewski brał czynny udział w wielu akcjach wymagających odwagi i ficerów prowadzących szkolenia. W sierpniu 1944 roku brał udział w koncentracji oddziałów żyrardowskiego Ośrodka AK „Żaba” przeprowadzonej w ramach Akcji „Burza”.

Po zakończeniu II wojny światowej, w maju 1945 roku, został zatrudniony jako tkacz w Żyrardowskich Zakładach Przemysłu Lniarskiego, w których, w przędzalni lnu, wielokroć awansując, pracował do 30 marca 1982 roku, tj. do przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Kontynuował działalność w harcerstwie. Od 1945 roku pracował jako instruktor ZHP w Żyrardowie, w latach 1945-1949 był drużynowym 77 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej, którą reaktywował, a następnie do końca 1950 roku Komendantem Hufca ZHP w Grodzisku Mazowieckim.

Był także ławnikiem w Wydziale Karnym Sądu Wojewódzkiego w Skierniewicach.

Należał do Koła ZBoWiD-u w Żyrardowie, działał w Komisji Odznaczeniowej i Komisji Historycznej, uczestniczył w jej pracach związanych z upamiętnieniem miejsc egzekucji Polaków oraz w opracowaniu albumu „Pomniki pamięci narodowej w Żyrardowie i okolicy 1939 -1945”.

Za swą działalność otrzymał szereg odznaczeń. Od Ministerstwa Spraw Wojskowych Rządu Polskiego na uchodźstwie otrzymał Krzyż Armii Krajowej i dwukrotnie Medal Wojska Polskiego. Otrzymał także: Złoty Krzyż Zasługi (w 1973 roku), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (w 1979 roku), Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (1982), Krzyż AK (w 1988 roku), Srebrny Krzyż Zasługi dla ZHP z Mieczami (1995), Odznakę Weterana Walk o Niepodległość Polski (1996), Medal Zwycięstwa i Wolności, Odznakę pamiątkową Akcji „Burza” oraz Odznakę „Kolumbowie Rocznik 20” (2021). Zgodnie z Patentem Nr 61505 z 2001 roku uzyskał prawo do zaszczytnego tytułu Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny.

W dniu 18 kwietnia 2001 roku został mianowany na stopień podporucznika Wojska Polskiego.

Był wieloletnim członkiem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa, a od 2021 roku Członkiem Honorowym.

Msza Święta żałobna zostanie odprawiona w dniu 3 września 2022 roku (sobota) o godzinie 10:30 w kościele p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie, po czym nastąpi przewiezienie do grobu na Cmentarzu Parafialnym w Szymanowie.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia.

Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa