Członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa, Mieszkańcy naszego miasta

Z okazji nadchodzących Świątecznych Dni Wielkiej Nocy życzę
Przede wszystkim zdrowia, spokoju, pomyślności, wytrwałości
I mimo wszystko słońca na każdym niebie, chwil radosnych
a w sercu zawsze zielonej wiosny.

W imieniu Zarządu TPMŻ
Prezes Barbara Rzeczycka