Spotkanie w Klubie Seniora Siwy Dym

W dniu 29.03.br odbyło się spotkanie Prezeski TPMZ Barbary Rzeczyckiej i Wiceprezeski Hanny Fibich w Klubie Seniora Siwy Dym w Żyrardowie. Przekazano ostatnie wydawnictwa Towarzystwa m.in.” Mój Żyrardów” oraz książeczki dla dzieci Pawła Hulki-Laskowskiego. Prezes opowiedziała o działalności TPMZ oraz przybliżyła postać znakomitego żyrardowianina.