50 LAT SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO. ŻYRARDÓW 1945-2003

„Tyle człowiek wart, ile osiągnie i ile po sobie zostawi”

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa

Z podziękowaniem za współpracę

Z prośbą o ocalenie od zapomnienia historii Szkolnego Związku Sportowego, która zapisała się w naszej pamięci złotymi zgłoskami w sporcie Żyrardowa

                     Z wyrazami uznania

Jan „Jacek” Jackowski

Żyrardow,30.12.2020r.

Takim wstępem opatrzył, Jan „Jacek” Jackowski, opracowanie pt.: ” 50 LAT SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO. ŻYRARDÓW 1945-2003”, którego egzemplarz w imieniu TPMŻ odebrała od autora Prezes Barbara Rzeczycka, w dniu 05.01.2021r. To wielki zaszczyt i wyróżnienie dla członków TPMŻ posiadanie takiego dzieła.

Panie Janie -„Jacku” bardzo dziękujemy za ten wspaniały dar i obiecujemy, że zgodnie z intencją Pana, postaramy się ocalić od zapomnienia pamięć i historię wspaniałych ludzi, którzy tworzyli żyrardowski sport. Będziemy też chcieli, aby to Pan o nich opowiedział na jednym z naszych spotkań/ jak tylko będzie to możliwe/.

„ Słowa ulatują, pisma pozostają” … tak właśnie się stało. Autor na wielu stronach opisał, ocalając od zapomnienia istotny fragment historii naszego miasta, któż inny bowiem jak nie On najlepiej mógł to zrobić. Przecież sam tworzy kawałek znamienitej historii żyrardowskiego sportu i jego wkład w wychowanie wielu pokoleń jest niepodważalny. To także wiele lat ciężkiej i mozolnej pracy dokumentacyjnej autora.

Opracowanie, kolejne już zresztą o żyrardowskim sporcie, zawiera wiele bezcennych informacji o sporcie szkolnym w latach 1945-2003. Przypomina dorobek sportowy kolejnych pokoleń mieszkańców naszego miasta, zarówno zawodników jak i wychowawców. Nieocenione są materiały archiwalne i ikonograficzne wzbogacające tekst. Możemy zapoznać się m.in. z mało znanym projektem planu „stadjonu sportowego” i Parku Sportowego z 1934r. w okolicach obecnej ul. Bohaterów W-wy, programy nauczania w szkołach z okresu międzywojennego, fotografie archiwalne zawodników, nauczycieli, zawodów itp.

Mam nadzieję, że opracowanie będzie stanowiło istotne źródło poznania historii sportu w Żyrardowie dla młodzieży, ale także wszystkich mieszkańców miasta, naukowców. Powinno trafić do szkół, bibliotek.

„ Myślę i jestem głęboko przekonany, że żyrardowscy sportowcy spod znaku Szkolnego Związku Sportowego będą w dalszym ciągu rozsławiać dobre imię miasta, a powszechna życzliwość i uznanie towarzyszyć wam będzie w następnym 50-leciu, że nowe pokolenie nauczycieli wychowania fizycznego będzie odnosić sukcesy w kształtowaniu ser, umysłów i charakterów młodego pokolenia Żyrardowa”.

Takimi słowami zakończył autor opracowanie. Dziękujemy!

Barbara Rzeczycka

Prezes TPMŻ